Villkor för deltagande i Global Business Development Program
 • Företaget ska inte ha fler än 49 anställda
 • Företaget ska inte ha en årsomsättning överstigande 10 miljoner euro eller ha en balansomslutning som överstiger 10 miljoner euro
 • Företaget ska inte ingå i en grupp/koncern med fler än 250 anställda
 • Företaget ska inte ingå i en grupp/koncern med en årlig omsättning större än 50 miljoner euro eller ha en balansomslutning större än 43 miljoner euro
 • Företaget ska inte ägas eller kontrolleras till mer än 25 procent av ett eller flera företag gemensamt som inte själva uppfyller nämnda krav (gäller ej om ägaren är offentligt investeringsföretag, riskkapitalföretag eller institutionell investerare)
 •  

För samtliga marknader gäller att företaget av Business Sweden bedöms ha en god chans att lyckas på marknaden samt att det inte har tagit emot statligt så kallat försumbart stöd om mer än
200 000 euro den senaste treårsperioden (inklusive detta projekt).

Villkor för deltagande i Global Business Development Program Emerging Markets
 • Företaget ska inte ha fler än 249 anställda
 • Företaget ska inte ha en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro
 • Företaget ska inte ingå i en grupp/koncern med fler än 250 anställda
 • Företaget ska inte ingå i en grupp/koncern med en årlig omsättning större än 50 miljoner euro eller ha en balansomslutning större än 43 miljoner euro
 • Företaget ska inte ägas eller kontrolleras till mer än 25 procent av ett eller flera företag gemensamt som inte själva uppfyller nämnda krav (gäller ej om ägaren är offentligt investeringsföretag, riskkapitalföretag eller institutionell investerare)

För samtliga tillväxtmarknader gäller att företaget av Business Sweden bedöms ha en god chans att lyckas på marknaden samt att det inte har tagit emot statligt så kallat försumbart stöd om mer än 200 000 euro den senaste treårsperioden (inklusive detta projekt).