Visste du att Business Sweden finns på plats på fler än 40 av världens mest intressanta marknader? Våra rådgivare hjälper dig att planera din internationalisering och fånga export- och expansionsmöjligheter globalt.

Vi arbetar i mångkulturella team och erbjuder såväl praktiskt stöd som djup expertis om det lokala affärslandskapet. Kontakta oss idag för att:   

  • Analysera din nästa marknad
  • Hitta lokala partners
  • Identifiera rätt distributionskanaler
  • Hitta nya kundsegment