Den globala konkurrensen inom e-handel är stenhård och inför en utlandssatsning finns det mycket som du bör tänka igenom. Men för att skapa lönsamhet och långsiktig tillväxt finns all anledning att blicka utanför Sveriges gränser.

Vår e-handelsexpert Linda Laszlo Ek hjälper dagligen svenska e-handlare att bygga sina exportstrategier och anpassa sina koncept så att de får en konkurrenskraftig närvaro lokalt på varje marknad. Här svarar hon på några av de vanligaste frågorna kring internationell e-handel och ger fem nyckeltips som ökar dina förutsättningar är att bli framgångsrik med din internationalisering.

Vilka lagar och regler behöver man ha koll på när man ska internationalisera sin e-handel?

Det beror på olika omständigheter och var i internationaliseringsprocessen du befinner dig samt hur mycket du ska satsa på en specifik marknad. Faktorer som vilka produkter du säljer, vilka marknader du ska in på och vilka kanaler du ska använda spelar också roll.

Ju mer riktad och lokalanpassad e-handel du har mot en viss marknad, samt om du börjar komma upp i större försäljningsvolymer, desto större ansvar har du att efterfölja lokala regelverk. Det kan handla om allt från lokala produktkrav, registreringskrav, momsredovisning, marknadsföringsregler till informationskrav på din webshop.

 

Vilka grundläggande faktorer anses viktiga för att en internationell webbutik ska vara pålitlig och trygg för online-shopping?

Som utländsk e-handelsaktör är det viktigt att förstå betydelsen av att skapa trygghet, förtroende och tillit hos den lokala kunden. Det är en sak att få kunder att besöka din webshop, men en annan utmaning att få dem att slutföra köpet i check-out.

Här finns vissa "trygghetsmarkörer” som är gemensamt viktiga för kunder världen över. Kunder på olika marknader har även olika preferenser och beteendemönster som man efterhand kan anpassa webshopen efter för att bli mer framgångsrik lokalt. Ett första steg brukar vara att erbjuda lokala betallösningar och valutor, med tydligt angivet totalpris inklusive eventuell frakt, tull och skatt vid check-out, lokala leveranssätt och leveranstider och att vara tydlig och transparent med informationen på webshopen, som t.ex. med returprocessen.

Med åren har vikten av att översätta sajten till lokalt språk blivit alltmer påtaglig, vilket dock beror lite på målgrupp och exportstrategi.

 

Kan man öppna webshopen mot hela världen eller bör man avgränsa den geografiskt?

Att öppna en webshop mot hela världen, kan vara ett risktagande om man inte har koll på vilka lagar och regler som gäller på alla marknader. Exempelvis kan det bli besvärligt om det visar sig att tullar och avgifter blir oproportionerligt höga vid införtullning, som gör att kunden vägrar att hämta ut varorna.

Ett annat scenario kan vara att man inte har fyllt i export/importdokument korrekt eller missat andra införselkrav, som gör att varorna fastnar i tullen. Kunden får inte ut sina varor och det kostar både tid och pengar. I ett visst läge kan det krävas lokal registrering, momsredovisning eller uppfyllande av produktkrav.

En rekommendation är därför att öppna en webshop med viss geografiskt avgränsning, så man behåller kontrollen och lär sig hur man hanterar vissa marknader i taget. Sedan kan man successivt öppna upp mot fler globala marknader.

Beroende på hur din exportstrategi ser ut kan det finnas fördelar med att identifiera var kunderna kommer från och att lära känna marknaderna man ska sälja mot, för att därefter lokalanpassa sitt erbjudande. Har man en global generisk sajt kan det vara svårt att i vissa fall bryta genom bruset av stenhård internationell konkurrens, vilket gör att man istället då behöver jobba mer med lokal marknadsföring som t.ex. riktade sociala media-kampanjer osv.

 

Behöver produkter man säljer online anpassas efter lokala krav på marknaden man säljer mot?

Det beror på vilka produkter man säljer och på vilka marknader. Huvudregeln är att den som säljer och lanserar en produkt på en marknad ansvarar för att produkten följer lokala regelverk, såsom märkningskrav och innehållsförteckningar, återvinningsregler etc. Särskilt för konsumentprodukter bör man vara extra uppmärksam på hur lokala regler ser ut eftersom konsumentskyddet ofta är starkt och kan variera på olika marknader.

Inom EU har vi en del harmoniserade regler som underlättar för e-handeln mellan EU-länderna, även om det finns en del nationella särregler som man bör förhålla sig till.

Säljer man till länder utanför EU behöver man undersöka kraven för respektive produkt i respektive land, som ibland kan skilja sig åt mellan olika delstater/provinser inom landet. Kraven kan variera i omfattning och hur mycket man behöver anpassa sin produkt kan därmed vara avgörande för val av marknad.

 

Fem tips för lyckad internationell e-handel

Följande faktorer ökar dina förutsättningar för att bli en framgångsrik internationell e-handelsaktör, menar Linda:

  • Utvärdera och välj marknader där just ditt erbjudande har störst potential.  
  • Lokalanpassa! Val av säljkanal, betallösningar, valuta, leveranssätt, språk, kundtjänst och marknadsföring kan vara avgörande.
  • Sätt kunden och kundrelationen i fokus även internationellt.
  • Hitta konkurrensfördelar och fundera på vilken position du kan inta. Hur kan du sticka ut på den nya marknaden? 
  • Testa dig fram och våga!