Vad gör svensk design, mode och arkitektur så enkel att känna igen? Sannolikt ligger svaret i ett stark fokus på enkelhet, hantverkskunnande och hållbara värderingar. Dessa egenskaper genomsyrar alla aspekter av den svenska livsstilen och är idag ledstjärnorna för ledande varumärken, inte minst inom livsmedel- och jordbruksindustrin.

Matindustrin är Sveriges tredje största sektor med en omsättning på 200 miljoner SEK och sysselsätter runt 48 000 människor på 4 800 företag runtom i landet. Sveriges matimport är för närvarande två gånger så stor som dess exportvolymer (cirka 50 miljarder SEK). För att vända den här utvecklingen har den svenska regeringen lanserat en nationell livsmedelsstrategi som ska främja omvandlingen till en  mer självförsörjande och globalt konkurrenskraftig matindustri innan 2030, samt stimulera tillväxt och jobbskapande över hela landet.

ETT SKIFTE TILL VÄXTBASERAT

Cirkularitet och hälsosam, allt mer växtbaserad mat har hamnat i fokus för dagens matproducenter. Svenska startups inom food tech och många andra etablerade företag ligger nu i framkanten av utvecklingen mot växtbaserade proteinprodukter där den svenska jordbrukstraditionen används för att omvandla traditionella skördar som havre, ärtor och lupiner till nya hälsosamma mat- och dryckesprodukter. Undersökningar har visat att en av fem svenskar under 30 år identifierar sig som antingen vegan eller vegetarian, vilket har ökat efterfrågan på veganska varumärken. 

Företag som började i liten skala i Sverige (tänk Oatly) har etablerat sig på stora konsumentmarknader utomlands som USA och Kina. Samtidigt har Sveriges Agtech-sektor vuxit snabbt. Initiativ för samverkan har intensifierats för att skapa morgondagens jordbruk genom att introducera sensorer, artificiell intelligens, Internet of Things och andra digitala teknologier som kommer att optimera matproduktionen och skördar. Det finns minst 20 startups idag inom Agtech-sektorn, flera av dem siktar in sig på att lösa globala utmaningar i systemen för livsmedelsproduktion.

En annan blomstrande sektor är Aquatech. Sverige bygger för närvarande en landbaserad fiskodlingsindustri som drivs av förnybar energi, där vattenbrukssystem använder vatten som återcirkulerats genom mekaniska och biologiska filter.

005_Sustainability_A.jpg
 
MILJÖVÄNLIGT MODE OCH DESIGN

Förutom mat och dryck omfattar ekosystemet mode, skönhet och design, där hållbarhet har tagit en stark position i den traditionella industrin. Svenska konsumenter är bland de mest miljömedvetna och kräsna konsumenterna i världen, vilket gör landet till en ideal plats för att testa miljövänliga koncept.

Enligt en färsk undersökning är så många som 72 procent av svenska konsumenter övertygade om att hållbarhet påverkar deras köpbeslut. Det är därmed ingen överraskning att ekologiskt mode och miljövänliga produkter ökar marknadsandelen och betydelsen både online och offline.

Sverige är också en erkänd testbädd för innovation, design och digitalisering. Ett typexempel är innovationshubben Re:textile som utforskar nya designmetoder och produktionssystem för att möjliggöra cirkulära flöden i textilindustrin.  

Fem styrkor i Sveriges ekosystem för hållbar livsstil:

  • Banbrytande ekologiska livsstilsvarumärken med ett globalt rykte för hållbarhet och hög kvalitet
  • Levande entreprenöriella miljöer, avancerade it-kunskaper och en stark kultur av tvärvetenskapligt samarbete som skapar symbios mellan sektorer
  • Jordbrukssektor med starkt fokus på djurhälsa och den lägsta användningen av antibiotika inom EU, samt EU:s mest strikta livsmedelsstandard
  • Internationellt topprankade universitet för design, växt- och djurvetenskap, stöttat av fler än 20 testbäddar inom matinnovation och avfallsminskning, Agtech-innovationer, textilåtervinning och sensorsystem
  • Teknikkunnig befolkning och miljömedvetna konsumenter gör Sverige till den perfekta testplatsen för miljövänliga och digitalt baserade produkter

Totalt består detaljhandeln i Sverige av runt 120 000 företag med en omsättning på 416 miljarder SEK (2019). Under toppen av coronapandemin nådde den svenska e-handeln rekordförsäljning med tillväxt under 2020 på 21 procent. En oberoende studie har visat att 70 procent av svenska konsumenter handlade online minst en gång per månad.  

Dessutom förväntar sig svenska konsumenter allt oftare skräddarsydda upplevelser från de varumärken de interagerar med på ett sätt som passar deras livsstilar, personligheter och preferenser.

INSPIRERAR EN HÅLLBAR LIVSSTIL

Den hållbara livsstilsindustrin är inte bara snabbväxande på hemmaplan utan inspirerar också konsumenter på världsmarknaden som söker efter hälsosam mat, livsstilsprodukter och miljövänligt mode. Business Sweden hjälper såväl startups som små och medelstora företag och multinationella jättar att utnyttja Sveriges konkurrensfördelar på den internationella scenen.   

På motsvarande sätt arbetar vi med internationella företag som vill dra nytta av hållbarhetsfördelarna i Sverige och hjälper dem att säkra investeringar i företag som har internationell tillväxtpotential. Vi gör detta genom tre huvudsakliga främjandeprogram:

Try Swedish: Programmet är framtaget på uppdrag av Näringsdepartementet och rymmer ett stort antal aktiviteter varje år på marknader som Storbritannien, Tyskland, USA, Japan, Singapore och Kina. Målet är att öka kännedomen och få internationella målgrupper att upptäcka allt som gör svensk matkultur och livsstil unik.

Future foods: Genom att arbeta med företag över hela värdekedjan inom livsmedel marknadsför det här programmet svensk matexport och hjälper små och medelstora företag att expandera internationellt. Syftet är även att attrahera internationella företag till Sveriges matsektor genom att lyfta fram svenska varumärkens styrkor inom innovation och hållbarhet. 

Sustainable lifestyle: Programmet omfattar export-coachning och marknadsför alla livsstilsrelaterade produkter och tjänster; från innovativt svenskt mode, skönhet och kosmetik till möbler och design. Dessutom främjar programmet svenska tekniklösningar inom e-handel, omnikanallösningar och digitala betallösningar mot globala målgrupper och lyfter samtidigt fram internationella lösningar i Sverige.

Vill du investera eller expandera inom Sveriges ekosystem för hållbar livsstil? Vårt team erbjuder handfast stöd och alla marknadsinsikter du behöver.

Om du är en svensk leverantör som vill öka din globala försäljning, tveka inte att kontakta oss för strategisk rådgivning och praktisk support.