Sverige är Europas ledande gruvnation och har stora fyndigheter av både mineraler och sällsynta jordartsmetaller, varav några har brutits i mer än ett årtusende. I Sverige finns också en stor exportorienterad skogsindustri som direkt sysselsätter cirka 70 000 personer och står för 12 procent av landets totala varuexport.

Nästan 70 procent av landarean täcks av gran-, tall-, björk- och lövskogar som är friska, välskötta och mycket lönsamma. Därför är Sverige idag världens näst största exportör av träprodukter; inklusive papper, pappersmassa och förpackningar.

Båda dessa naturresurser lade grunden för Sveriges industrialisering i mitten av 1800-talet och spelar nu en nyckelroll när hållbarhet blir drivkraften för nya innovationer. Digitaliseringen driver på utvecklingen av nya applikationer för traditionella metaller samt ökad efterfrågan på metaller som används i högteknologiska produkter.

På liknande sätt transformeras skogsindustrin av stigande efterfrågan på förnybara material och går från ett bulkfokus till ett dedikerat fokus på biobaserade material med högt mervärde. Innovativa företag använder redan svenskt trä för att utveckla nya biobaserade material som spärrfilmer, kemikalier, kolfiber, textilfibrer och andra applikationer med stor potential att förändra branschen.

Tack vare Sveriges diversifierade ekonomi har det ställts höga krav på materialens förmågor, som i sin tur har byggt upp den världsklass-kompetens som finns inom dessa områden.

VISAR VÄGEN TILL FRAMTIDENS GRUVA

Sverige har några av världens mest produktiva gruvor och strängaste miljöbestämmelser för gruvverksamhet. Landet står för inte mindre än 90 procent av all järnmalm som produceras i Europa och är en stor producent av basmetaller som koppar, bly och zink.

Stora fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller som är kritiska för tillverkning av högteknologiska produkter finns också under jord i Sverige. Dessa fyndigheter inkluderar litium och grafit samt yttrium, terbium och cerium, som upptäcktes här. Dagens materialexperter blickar nu bortom de tusentals applikationerna för basmetaller mot nästa horisont – så kallade ”innovationskritiska” material som är lättare, starkare, uppkopplingsbara och som kan användas, återtillverkas och återvinnas.

Sverige har en nyckelroll i takt med att trenden accelererar och kan visa vägen till framtidens hållbara gruvnäring. Gruvarbetare internationellt har visat ett stort intresse för att lära sig det ”svenska sättet” när det gäller att använda miljövänliga metoder för att ta upp och bearbeta både traditionella och icke-traditionella naturresurser.

Genom att ha arbetat nära inhemska gruvföretag i decennier har svenska leverantörer av utrustning, som Epiroc och Sandvik, varit banbrytande inom teknik för gruvbrytning på stora djup med hjälp av automation och andra digitala lösningar. Samtidigt har de byggt upp ett globalt rykte om att vara ledande inom säkerhet och energieffektivitet. Idag står de för 60 procent av den globala marknaden för gruvutrustning.

MOT EN CIRKULÄR OCH BIOBASERAD EKONOMI

Sveriges skogar har haft en stadig tillväxt under det senaste århundradet och förser landet med en god plattform för förnybara och koldioxidneutrala material. Sverige rankas bland världens främsta tillverkare av papper och pappersmassa och har en stark position i växande segment som förpackningar, medan beroendet av fallande marknadssegment som tidningspapper har minskat.

Stora investeringar med statligt stöd har riktats till bioraffinaderiområdet för att skala upp nya processtekniker och förvandla biomassa till produkter med högt förädlingsvärde. Nanocellulosa och applikationer från formpressad pappersmassa är ytterligare områden där ny teknik hjälper till att ersätta fossilbaserade råvaror med biobaserade material.

Cirkulära textilier, som använder antingen skogsbaserade material eller återvunna material, vidareutvecklas genom FoU och teknikutveckling. Nya processer befinner sig redan i kommersiell skala eller demo-skala.

Två stora EU-finansierade projekt visar den ledande position Sverige har som materialforskningsnation: Graphene Flagship, som utvecklar kunskap om supermaterialet grafen, och European Spallation Source, en tvärvetenskaplig forskningsanläggning som involverar 13 nationer.

Fem styrkor i Sveriges ekosystem för nya material:

  • Fler än 50 testbäddar med fokus på biobaserade material, nanoteknikutveckling, återanvändning och återvinning av metaller, plast och textilier, konnektivitet och spårning
  • Forskningkompetens på toppnivå och dynamisk kultur för saminnovation mellan akademi, industri och startups
  • Pionjär inom utveckling av nya material med ledande roller i stora EU-finansierade forskningsprogram
  • Avancerad gruvsektor med globala leverantörer av utrustning som är ledande inom digitalisering och hållbarhet
  • Blomstrande batteriindustri som drivs av koldioxidfri energi, vilket banar väg för en hållbar europeisk värdekedja
GRÖNA BATTERIER SOM DRIVS AV SVERIGE

Sveriges ekosystem för nya material är en språngbräda för grön tillväxt och skapar kedjeeffekter i många branscher, inte minst inom batteriproduktion, där Sverige för närvarande ligger i framkant av Europas strävan att bygga en koldioxidsnål leveranskedja.

Landets blomstrande batterisektor som leds av Northvolt (den första europeiska gigafabriken) har nyligen lockat stora investeringar från Japan, Sydkorea och Kina. Dessutom pågår försök att öka Sveriges inhemska produktion av litium och att upptäcka koboltfyndigheter.

Med en ren energimix som grund för tillverkning och avancerad kunskap inom hållbar materialbearbetning har Sverige en unik roll allt eftersom elektrifieringen hittar in i transport- och industriapplikationer. För jämförelsens skull är Sveriges energimix mer än 20 gånger grönare (13g CO2/kWh) än EU-genomsnittet (287g CO2/kWh).

Detta, i kombination med en stabil ekonomi och öppenhet för utländska företag, gör Sverige idealiskt för investeringar i gröna batterier.

Business Sweden har nära samarbeten med multinationella företag, medelstora bolag och startups tvärs genom materialens värdekedja för att positionera Sverige som kunskapsexpert och påskynda effekten av svensk materialutveckling inom sektorer som gruvdrift, skogsbruk, papper och pappersmassa samt återvinning.

Vill du investera eller expandera inom Sveriges ekosystem för nya material? Vårt team erbjuder handfast stöd och alla marknadsinsikter du behöver.

Om du är en svensk leverantör som vill öka din globala försäljning, tveka inte att kontakta oss för strategisk rådgivning och praktisk support.