Det finns starka skäl att stödja uttalandet om att det finns platser där företag har en större chans att lyckas.

Ulrika Cederskog Sundling, vice verkställande direktör för Invest, förklarar varför Sverige har blivit ett av de mest innovativa länderna i världen.

Läs bloggartikeln här:

Are there places where companies have a greater chance to succeed?