Det finns starka skäl att stödja uttalandet om att det finns platser där företag har en större chans att lyckas.

Läs bloggartikeln här:

Are there places where companies have a greater chance to succeed?