E-handel och onlinebetalningar är stort i Kina, men hur kan Svenska bolag dra nytta av detta och bidra till utvecklingen?

David Hallgren, Business Swedens handelssekreterare i Beijing, ger dig några användbara insikter och tips i bloggen:

Digital China: How to succeed on the world’s largest e-commerce market