Att etablera en fabrik i Sydafrika möjliggjordes av Polariums samarbete med American Tower Corporation (ATC), en ägare och operatör av trådlös kommunikationsinfrastruktur, etablerad i regionen. Sedan 2017 har Polarium hjälpt ATC att minimera utsläppen av växthusgaser och dess totala koldioxidavtryck genom att gå från dieselgeneratorer och blybatterier till långvariga, hållbara energilagringslösningar byggda på litiumjonteknik för reservkraft. Med Polariums fabriksöppning i Sydafrika tar de två företagen nu sitt partnerskap och delade vision om hållbarhet till nästa nivå.

Många fördelar med lokal tillverkning
Eftersom elnätet i Afrika inte är tillräckligt för att stödja alla användare, används många dieselgeneratorer. Med smarta lösningar för energilagring och energioptimering spelar Polarium en viktig roll i den globala energiomställningen.

"Afrika söder om Sahara är en stor och viktig marknad för våra reservkraftslösningar. Vi såg därför enorma affärsmöjligheter inom tillverkning på den afrikanska kontinenten. Genom att ha ett lokalt utbud med kortare leveranstider sparar vi kostnader samt minskar påverkan på miljön”, säger Stefan Jansson, vd, Polarium.

Invigningen av fabriken skedde i samband med den svenska teknikdelegationen till Sydafrika i slutet av april 2022, där 24 svenska företag deltog – från startups till väletablerade internationella företag och frivilligorganisationer. Jan Larsson, vd för Business Sweden och Håkan Juholt, Sveriges ambassadör i Sydafrika, ledde delegationen.

Business Sweden – Polariums pålitliga partner
Business Sweden har sedan 2021 arbetat nära Polarium i Sydafrika för att hjälpa dem att förstå marknadens krav, hitta en plats för fabriken, liera sig med nyckelintressenter och titta på lokala inköp, samt välja lokala leverantörer.

"Utan Business Sweden som vår partner och lokala rådgivare skulle vi inte ha kunnat etablera vår tillverkningsanläggning inom 12 månader och därmed avsevärt förkorta vår tid till marknad. Generellt sett är den genomsnittliga tiden för att sätta upp en lokal tillverkningsverksamhet i Sydafrika 18 månader eller längre. Dessutom har Business Swedens kontakter med lokala myndigheter underlättat många delar av etableringsprocessen”, säger Stefan Jansson.

"Att arbeta med Polarium och vara en del av hela deras resa i Sydafrika var både utmanande och mycket givande. Vi började med en marknadsanalys och stöttade därefter Polarium hela vägen fram till invigningen. Jag ser fram emot att se Polarium växa genom fortsatt stöd från Business Sweden, inte bara i Sydafrika, utan på olika marknader i hela världen”, säger Rupa Thakrar Bagoon, handelssekreterare på Business Sweden.


Business Sweden har hittills genomfört uppdrag för Polarium i Korea, Vietnam och Indien och har, utöver Sydafrika, pågående uppdrag i Storbritannien. Dessutom för Business Sweden pågående dialoger om att stödja Polarium i deras expansion och tillväxt på andra marknader liksom att bli mer involverad i batterivärdekedjans ekosystem i Sverige.

Ambitiösa mål för tillväxt och expansion
Polarium har ambitiösa mål för både tillväxt och expansion. Investeringen från AMF kommer att göra det möjligt för företaget att nå dessa mål och ytterligare accelerera dess snabba tillväxttakt.

"Lokal tillverkning har ökat intresset från många kunder i Afrika, och vi ser en stor försäljningstillväxt under de kommande åren. Vårt mål är att utöka vår position som en etablerad partner för bland annat mobiloperatörer i Afrika. Vi undersöker också möjligheterna att expandera inom energioptimering och reservkraft i nya segment, främst för kommersiella och industriella byggnader”, säger Stefan Jansson.

 

Utmaning

Förse Polarium med en översikt av trender och marknadsförutsättningar för den sydafrikanska marknaden - som underlag för strategiska beslut att gå in på marknaden.

Lösning

Insikt i marknadstrender och potential för energilagringslösningar, samt kartläggning av de standarder och certifieringar som företaget behöver följa på den sydafrikanska marknaden.

Lokal utvärdering, val av lokala leverantörer och identifiering av plats för fabriken.

Resultat

Fabrik etablerad i Kapstaden, Sydafrika.

Ökat intresse från många kunder i Afrika och uppskattad stor försäljningstillväxt de kommande åren.

Nya möjligheter att tillhandahålla energilagring för kommersiella och industriella byggnader.

Om Polarium

Polarium är ett svenskt företag som tillhandahåller de bästa, säkraste och mest hållbara energilagringslösningarna byggda på litiumjonteknologi.

Sedan 2015 är Polariums mission att skapa de bästa energilagringslösningarna i världen. Med huvudkontor och FoU i Sverige, tillverkning i Mexiko, Vietnam och Sydafrika, och försäljningskontor på alla kontinenter, servar Polarium kunder över hela världen. Idag används företagets marknadsledande lösningar på alla kontinenter och i alla klimatzoner – från ekvatorn till Arktis.