År 2014 ställdes dryckestillverkaren Saturnus inför en ny utmaning. Genom sin långvariga kund IKEA fick de möjligheten att sälja sina produkter i Kina. För att ta vara på denna chans var det bråttom att hitta en lokal importör med erfarenhet av svenska produkter.

Saturnus anlitade Business Sweden, och bara två månader senare hade en lämplig importör identifierats. Samarbetet markerar början på ett spännande affärsprojekt med potential till nya försäljningsmöjligheter i regionen. 

Saturnus är Sverige största producent av glögg och kryddat brännvin, men företaget satsade fram till nyligen inte på export. Trots att IKEA har varit en regelbunden kund kom den större delen av exportförsäljningen från resten av Skandinavien och Tyskland.

Vår affärsutvecklare på Business Sweden förstod vårt behov direkt. Edward Liepe, VD

Situationen förändrades när det uppstod ett plötsligt behov av att hitta en kinesisk importör som kunde sälja Saturnus Skärgårdssnapsar. Företaget ville naturligtvis inte gå miste om denna unika möjlighet, men frågan var hur de skulle gå vidare utan varken kontakter eller kunskaper om denna helt nya marknad. Liksom många andra mindre företag har Saturnus begränsad kännedom om världens alla marknader, och det skulle bli nödvändigt att förlita sig på extern rådgivning.

Vid den här tiden gick personal från Saturnus på Business Swedens affärsutvecklingsprogram Steps to Export (numera Online Steps to Export) så det föll sig naturligt att vända sig dit först.

Saturnus_case.jpg


"Vår affärsutvecklare på Business Sweden förstod vårt behov direkt, och det tog bara två månader att hitta en ny importör", säger Edward Liepe, VD på Saturnus.

För att minska risken med att skicka stora leveranser till Kina inleddes också ett samarbete mellan Saturnus och Exportkreditverket (EKN). "Om kunden försvinner skulle det bli svårt för oss att kräva ersättning, men EKN tar en stor del av risken", förklarar Edward. Tack vare EKN behöver Saturnus inte oroa sig över kreditförlust från leveranserna.

Saturnus planerar nu att introducera fler produkter i Kina, så vi har troligen bara sett början på Saturnus spännande exportutveckling. Dessutom har den kinesiska importören börjat sälja Saturnus produkter i Mongoliet.

 

Utmaning

Att snabbt hitta en kinesisk importör med erfarenhet av att sälja svenska produkter.

Lösning

Business Sweden hjälpte till att hitta en lämplig importör på bara två månader. För att minimera risken av eventuell kreditförlust från leveranser inleddes också ett samarbete mellan Saturnus och Exportkreditverket (EKN).

Resultat

Saturnus skickar nu regelbundna leveranser till IKEA:s kinesiska butiker varannan eller var tredje månad.


OM SATURNUS

Saturnus har producerat drycker av högsta kvalitet sedan 1893. Företaget har ägts av familjen Liepe sedan 1920 och är ​​Malmös äldsta privatägda företag med cirka 30 anställda.


värdeskapande

Saturnus planerar att utöka sitt produktutbud i Kina, och den kinesiska importören har börjat sälja deras produkter i Mongoliet.