Abidjan lider, som de flesta stora städer på den afrikanska kontinenten, av brist på tillräckliga mobilitetslösningar. Den snabbt växande medelklassen kör allt mer bil eller tvåhjuliga fordon, vilket har lett till enorma problem med trängsel.

När den största staden i Elfenbenskusten bestämde sig för att investera i ett kollektivtrafiksystem för att minska trängseln och komma närmare målen för hållbar urban mobilitet, positionerade sig Scania som en lämplig partner med stöd av Team Sweden, som i sin tur koordinerades av Business Sweden. Samarbetet mellan Scania, Team Sweden och Elfenbenskusten har möjliggjort för nyckelbeslutfattare på hög nivå och regeringen att nå målen.

Scanias erbjudande fick finansiellt stöd av EKN och SEK, medan strategisk kommunikation och engagemang officiellt genomfördes av Sveriges ambassadör i Elfenbenskusten. Alla insatser koordinerades av Business Sweden.

”Utan Team Sweden som dörröppnare hade vi kanske inte ens haft möjlighet att presentera våra lösningar”, säger Fredrik Morsing, Senior Advisor på Scania.

I Elfenbenskusten kommer Scanias lösning att uppfylla regeringens mål om att etablera ett modernt nätverk av kollektivtrafiklösningar till 2022, och därmed minska luftföroreningarna. Dessutom kommer Scania och dess partners att tillhandahålla en bussdepå samt utbilda busschaufförer och tekniker. Projektparterna kommer även att arbeta med utveckling och implementering av lokala alternativa bränslelösningar för att så småningom ha en bussflotta som körs till 100 procent på biodiesel.

”Biobränslen har en positiv inverkan på både den lokala luftkvaliteten och utsläpp av växthusgaser.  Om du har en biogasmotor istället för en dieselmotor som används i de flesta afrikanska länder idag, minskar du de lokala utsläppen med 90 procent. När det gäller minskning av växthusgaser kan biogas också leda till minskningar på upp till 90 procent ur ett ”från källa till hjul”-perspektiv. Det är den totala effekten sett till både produktion och användning av biobränsle jämfört med fossilt bränsle”, säger Fredrik Morsing och fortsätter:

“Den stora skillnaden är dock inte bränslet som bussarna vi levererar kommer att köra på, det är att få den växande befolkningen att sluta använda privatbilar. Om vi i stället kan få folk att resa med en modern buss i ett organiserat system tar vi bort mer än 80 bilar från gatorna för varje buss i drift. Vårt mål är att göra hållbara transporter till verklighet för alla länder i regionen.”

Anthonia Adenaya Huard, Head of West Africa på Business Sweden berättar att transporter utgör en stor källa till föroreningar i Afrika och därför är en viktig utmaning att möta för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Hon håller med Fredrik Morsing om att man måste börja med att förändra människors beteende.

"Elfenbenskusten är traditionellt väldigt individualistisk i sina transportsätt. Du tar din cykel, motorcykel eller bil; det anses säkrare, snabbare på något sätt och bekvämare att inte vänta på en buss vid en busshållplats långt hemifrån. Det är därför vi också måste främja hållbara infrastrukturinvesteringar ur ett helhetsperspektiv så att fler länder kan bygga vägar, busshållplatser, bussdepåer och serviceanläggningar som gör kommunala transporter mer attraktiva. Och inte minst ge utbildning till busschaufförer och tekniker.”

Anthonia Adenaya Huard betonar att nyckeln till framgång i Elfenbenskusten var samarbete, vilket resulterade i plattformar för ytterligare engagemang och möjligheter för svenska leverantörer att bygga hållbara affärspartnerskap, särskilt inom biobränsle.

"Det var en win-win-relation som började med att Scania och deras partners visade upp sina fantastiska lösningar för hållbara transporter med stöd av Team Sweden som arbetade för att stärka nyttan för alla parter – företagen, länderna, regionen och världen.”

 

Utmaning

Elfenbenskusten med en växande ekonomi, snabb urbanisering och underutvecklade kollektivtrafiksystem, valde att investera i hållbar kollektivtrafik.

Scanias mål var att positionera sig som en stark partner och behövde utvärdera marknadsförhållandena samt knyta kontakter med lokala intressenter och beslutsfattare.

Lösning

Business Swedens projektledning av Team Swedens insatser på strategisk nivå och kontakter med beslutsfattare på hög nivå, banade väg för affärsmöjligheter som Scania inte visste fanns i Västafrika.

Resultat

Efter många års bearbetning och hårt arbete avslutade Scania ett stort bussprojekt i Abidjan. 450 biobränslekompatibla bussar i Elfenbenskusten kommer att bidra till att förbättra kollektivtrafiken och hållbar mobilitet i regionen.

Team Sweden uppmärksammades som en värdefull partner för att stödja landet i att genomföra hållbara projekt och uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.

 

Om scania

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar inklusive lastbilar och bussar för tunga transporter i kombination med ett produktrelaterat utbud av tjänster. Företaget erbjuder finansiering av fordon, försäkringar och uthyrningstjänster som gör det möjligt för kunderna att fokusera på sin kärnverksamhet. Scania är också ledande leverantör av industri- och marinmotorer.

Med 50 000 medarbetare, partners och kunder i cirka 100 länder, driver Scania på omställningen mot ett hållbart transportsystem.