Den stora utmaningen under detta århundrade kommer att vara att använda data och digital teknik för att förbättra vårt sätt att arbeta och göra affärer, planera och tillhandahålla hälso- och sjukvård och offentliga tjänster samt uppnå företagens tillväxt- och hållbarhetsmål.

Sverige ligger i den absoluta framkanten när det gäller AI och edge learning, som förändrar inte bara hur data används, utan också hur den nås, lagras och delas. Även om utmaningen med big data är komplex och det finns många hinder att övervinna, samlas världsledande företag, nystartade företag, den akademiska världen, investerare och den offentliga sektorn i Sverige för att övervinna dem.

I den här podden diskuterar våra gäster både utmaningar och lösningar som testas i Sveriges dynamiska ekosystem, och hur tvärsektoriell modellanvändning förändrar företagens sätt att använda och förstå data - allt med målet att gynna samhället och individerna.

Värd: Kristoffer Schjött-Quist

Gäster: Alexander Morrone, Business Sweden och Ebba Josefson Lindqvist, The Data Factory på AI Sweden

Vänligen acceptera marknadsföringscookies för att ladda materialet.

Ändra inställningar