Business Climate Survey for Swedish Companies in China 2019 är en undersökning genomförd av 'Team Sweden', vilket är ett samarbete mellan Svenska handelskammaren, Sveriges ambassad i Peking, Generalkonsulatet i Shanghai och Business Sweden. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för de svenska företagens prestationer, utmaningar och möjligheter samt utsikter på den kinesiska marknaden. Rapporten är  engelska.