Sverige och Förenade Arabemiraten har en lång historia av starka bilaterala förbindelser och ett fruktbart samarbete. De första svenska företagen etablerade sig i Förenade Arabemiraten redan på 1960-talet. Idag är Förenade Arabemiraten Sveriges näst största handelspartner i Mellanöstern och Nordafrika.

För närvarande finns cirka 200 svenska företag i Förenade Arabemiraten genom etableringar på fastlandet och i någon av landets mer än 40 ekonomiska frizoner. Trots upp- och nedgångar med pandemin, oljeprisets svängningar på senare tid och nu kriget i Ukraina har majoriteten av de svenska företagen oftast rapporterat lönsamhet från sin verksamhet i Förenade Arabemiraten.

När de ombads att utvärdera sina förväntningar på omsättningen i Förenade Arabemiraten under det kommande året uttryckte 73 procent av de tillfrågade en optimistisk syn och räknade med att omsättningen skulle öka.

Förenade Arabemiraten är en distributörsdriven marknad och innan en etablering tenderar svenska företag att testa sin försäljningspotential via lokala distributörer. Varumärkeskännedom är en viktig ingrediens för att upprätthålla konkurrenskraften i Förenade Arabemiraten. Försäljningskompetens och kundvård angavs som de andra två viktigaste områdena för att driva ett framgångsrikt företag i Förenade Arabemiraten, följt av kostnadseffektivitet.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

För närvarande finns cirka 200 svenska företag i Förenade Arabemiraten. Undersökningen, som genomfördes i april 2022, syftar till att förstå uppfattningarna om den ekonomiska utvecklingen och marknadsutvecklingen samt vilka möjligheter och utmaningar svenska företag står inför. Det totala antalet 64 respondenter är i linje med det totala antalet respondenter i undersökningen från 2020. Den webbaserade undersökningen innehöll 24 frågor.

Vi hoppas att den här rapporten ska ge dig värdefulla insikter om hur svenska företag inom olika branscher påverkas av förändringar i affärsklimatet och vad de förväntar sig att se i framtiden.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till de deltagande företagen och respondenterna som har bidragit till denna rapport.