Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner med en jättelik och attraktiv marknad där hållbarhetslösningar står allt mer i fokus. I dagsläget finns omkring 1500 aktiva svenska företag i Tyskland och de allra flesta står inför tuffa utmaningar till följd av coronakrisen som har skakat om ekonomin i dess grundvalar, precis som i övriga världen.

I takt med att Tyskland stängde ner ekonomin för att förhindra spridningen av Covid-19 kollapsade produktionen och föll med 16 procent. Störningarna i leveranskedjorna fick snabbt effekt. Den tyska regeringen agerade beslutsamt och lanserade det största ekonomiska stödpaketet för företag i landets historia om totalt cirka 820 miljarder euro.      

Trots historiska utmaningar och en inbromsande ekonomi kan svenska företag se tillbaka på ett framgångsrikt 2019 – det visar resultaten från vår första Business Climate Survey från den tyska marknaden. 80 procent av företagen som anses ha en hög mognadsgrad uppnådde god lönsamhet under året enligt undersökningen.     

Samtidigt råder en stor osäkerhet till följd av virusutbrottet som har haft en dämpande effekt på planerade investeringar vilket inte är överraskande givet omständigheterna. 38 procent av svenska företag i Tyskland planerar nu att minska sina investeringar till både måttlig och avsevärd grad. Vad betyder utvecklingen för framtida affärsmöjligheter i Europas största ekonomi?

Denna rapport sammanfattar resultatet från vår Business Climate Survey där 88 svenska företag i Sverige deltog i en undersökning, av vilka 50 procent är stora företag.      

Få hela översikten - ladda ner rapporten.


Om undersökningen

Business Climate Survey tas fram varje år inom ramen för Team Sweden där Business Sweden samarbetar med Sveriges ambassader, konsulat och handelskammare runtom i världen, bland andra aktörer.

Undersökningen ger ett förstahandsperspektiv och insikt om affärstrender och utmaningar på internationella marknader baserat på djupintervjuer med svenska företag som är verksamma i respektive land.