Lönsamheten och investeringsviljan bland svenska företag verksamma i Japan är positiv och i linje med föregående års resultat. Affärsklimatet upplevs som positivt och de svenska företagen är försiktigt optimistiska om framtiden.

Japan kan vara en mycket utmanande marknad för utländska företag att ta sig in på, men vi ser för närvarande några stora trender som skakar om den konventionella marknadslogiken och skapar viktiga möjligheter för svenska företag att få fotfäste och expandera på marknaden.

  • Partnerskap för digitalisering. Ett viktigt område där japanska företag har en utmaning är att digitalisera processer och öka produktiviteten. Svenska företag är väl positionerade inom detta område, med beprövad erfarenhet av att utveckla och implementera banbrytande, innovativa digitala lösningar.
  • Driva hållbarhet. Ett annat område där Japan kämpar för att hålla jämna steg med den globala konkurrensen är inom hållbarhet och miljöhänsyn. Svenska företag, å andra sidan, har sedan länge ett starkt rykte om sig att prioritera miljöfrågor som en central aspekt av sin konkurrensfördel.
  • M&A ökar och blir allt enklare. Japanska företag har traditionellt visat en motvilja mot fusioner och förvärv (M&A). Under de senaste åren har dock antalet M&A-affärer i Japan gradvis ökat. Att förvärva en etablerad och betrodd lokal aktör och förstärka den med ett vassare produkt- och/eller tjänsteerbjudande kan, om det görs på rätt sätt, vara ett viktigt sätt för svenska företag i Japan att boosta sina affärer.

Vi hoppas att de insikter som den här rapporten ger kommer att vara värdefulla för ditt företag under det kommande året. Du är välkommen att kontakta någon i Team Sweden med idéer, frågor, tankar eller önskemål – vi finns alltid här för att stödja svenska företags framgång på alla sätt vi kan.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Våra Business Climate Surveys syftar till att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer runt om i världen.

I Japan har undersökningen genomförts årligen sedan 2018, och datainsamlingen för årets upplaga genomfördes i mars 2024, med uppföljande intervjuer under april och maj.

I år identifierade Team Sweden 137 svenska företag med potentiell närvaro i Japan, varav kontaktinformation kunde fås för 109. Av de 109 kontaktade bolagen inkom svar från 77, vilket innebär en svarsfrekvens på 71 procent.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla deltagande företag, respondenter och experter som har bidragit till årets undersökning. Er input har, som alltid, varit ovärderlig.