Kanada har många styrkor och svenska företag anser generellt att Kanada är en bekväm plats att göra affärer på. Typiskt sett är Kanada en slutmarknad för svenska varor och tjänster.

Över 120 svenska företag är etablerade i Kanada. I likhet med affärsklimatet 2021 uppfattar 85 procent av de svenska företagen att affärsmiljön i Kanada är ”neutral”, ”bra”, eller ”mycket bra”.

Sammantaget var 2023 ett lönsamt år för svenska företag i Kanada. Trots ekonomiska chocker, rapporterade 67 procent av de svenska företagen ett lönsamt år. Lönsamheten för 2023 var dock lägre jämfört med 2022, då 75 procent av företagen rapporterade lönsamhet.

I ett rekordår noterar fler företag än någonsin att det svenska varumärket är viktigt för deras verksamhet i Kanada, med 81 procent av de svenska företagen som rapporterar att deras ”svenskhet” bidrar ”delvis”, ”avsevärt” eller ”högst avsevärt” till deras lokala framgång.

2024 noterade svenska företag att över 75 procent av kanadensarna överväger miljöaspekter av en produkt innan de köper den. Kanadensarna bryr sig om effekterna av sin konsumtion av produkter och tjänster – även i svåra ekonomiska tider, då konsumenterna kan ha svårt att ta kostnaden för att varor ska vara miljövänliga.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

ABOUT THE SURVEY

Som en hyllning till svensk-kanadensiska relationer kan 2024 Business Climate Survey, som nu publiceras för femte året, rapportera att svenska företag i Kanada förväntar sig långsiktiga vinster, ser en tydliga fördelar med det svenska varumärket i Kanada och är villiga att investera i att bygga varumärket.

Team Sweden i Canada vill tacka våra medlemmar och partners för deras samarbete med 2024 års Business Climate Survey. I år har fler företag än någonsin besvarat enkäten, och vi har haft möjlighet att få input från en framstående grupp företag under ett mycket blomstrande år för svensk-kanadensiska relationer.