Några av de svenska företagen har funnits i Kanada i mer än hundra år och har bidragit till att stärka de bilaterala relationerna mellan de två länderna och välståndet för den kanadensiska ekonomin.

När vi blickar framåt och återhämtar oss från effekterna av Covid-19-pandemin, ser vi betydande kanadensiska resurser som fokuserar på innovation inom områden som förnybar energi och ren teknik, avancerad tillverkning, artificiell intelligens, bioteknik, hållbar gruvdrift och biovetenskap.

Det svenska varumärket hade en ökad positiv inverkan jämfört med 2020 års undersökning. Faktum är att 71 procent uppger att det svenska varumärket hade en betydande inverkan på deras verksamhet i Kanada jämfört med 63 procent föregående år.

Business Climate Survey är ett verktyg som Team Sweden använder för att kartlägga de möjligheter och utmaningar svenska företag står inför när de gör affärer runt om i världen.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

31 svenska dotterbolag deltog i denna undersökning och gav insikter om det övergripande affärsklimatet och de allmänna marknadstrenderna i Kanada. Undersökningen ger också viktig vägledning till Team Sweden i Kanada för att ge bättre stöd till svenska företag med verksamhet i landet.