Precis som för 2023 varierar de svenska företagens syn på det framtida affärsklimatet, men förra årets övergripande negativa trend håller i sig. Det är fler som tror på ett mindre gynnsamt eller betydligt mindre gynnsamt affärsklimat än de som är positiva.

Företagens finansiella resultat har återhämtat sig och de flesta svenska företag är fortfarande lönsamma 2023. Omsättnings- och vinstprognoserna är dock mindre optimistiska för 2024. En inbromsande ekonomi i Kina, global geopolitisk risk och global ekonomisk inbromsning toppar listan över de mest utmanande faktorerna för företag i Kina.

För de kommande tre åren säger 28 procent av de svenska företagen att de planerar att expandera sin verksamhet till andra delar av Kina, främst till Guangdong, Shanghai och Jiangsu – en minskning från 37 procent förra året.

Trots Kinas mål att landet ska nå högsta utsläppsnivå för koldioxid till 2030 och koldioxidneutralitet till 2060 står cirka en tredjedel av de svenska företagen (34 procent) i Kina fortfarande inför utmaningar i sitt miljöarbete.

Framöver kommer det att vara viktigt för företag att kontinuerligt övervaka marknads- och regleringstrender och agera agilt i en föränderlig affärsmiljö.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

2024 års Business Climate Survey för svenska företag i Kina är ett gemensamt initiativ av Team Sweden i Kina: Business Sweden, Svenska Handelskammaren, Sveriges Ambassad i Peking och Sveriges Generalkonsulat i Shanghai.

Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur svenska företag presterar, hur de ser på marknadsförhållanden, möjligheter och utmaningar samt ta del av deras prognoser för den kinesiska marknaden.

Vår Business Climate Survey för 2024 genomfördes mellan 9 februari och 11 mars 2024. Svarsfrekvensen uppgick till 52 procent. 91 av 175 SwedCham-medlemmarna i Kina svarade på undersökningen.