Den historiska länken mellan Sverige och Mexiko sträcker sig mer än 170 år tillbaka i tiden. Det har lagt en solid grund för långvariga förbindelser och är ett gott exempel på framgångsrikt samarbete och gemensamma principer.

Trots det komplexa globala ekonomiska klimatet under 2023 behöll Mexiko en solid och motståndskraftig position och överträffade tillväxtförväntningarna, enligt Mexikos centralbank, Banxico. Noterbart är att 66 procent av de svenska företag som är verksamma i Mexiko redovisade vinst.

Under de senaste åren har ett växande antal svenska företag etablerat sig på marknaden. Av de undersökta svenska bolagen med verksamhet i Mexiko har 47 procent etablerat sig efter 2013. Svenska företag har potential att bidra väsentligt till Mexikos resa mot en inkluderande och hållbar utveckling genom att utnyttja sin omfattande expertis, tekniska kapacitet och sitt engagemang för hållbarhet.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

I april 2024 genomfördes den trettonde upplagan av Business Climate Survey för svenska företag verksamma i Mexiko av Team Sweden Mexico, på uppdrag av Sveriges ambassad i Mexiko och Business Sweden Mexiko.

I vår Business Climate Survey presenterar vi en djupgående bedömning av de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter i Mexiko. Årets enkät skickades till 93 svenska företag med verksamhet i Mexiko, med en svarsfrekvens på 47 procent, vilket innebar 44 deltagande företag.

Vi vill uttrycka vår uppriktiga uppskattning till alla de företag som har bidragit till denna undersökning genom att dela med sig av sina värdefulla insikter och erfarenheter.