Nederländerna, i hjärtat av Europa, är en viktig språngbräda för svenska företag i deras internationella expansion. De politiska banden mellan Sverige och Nederländerna är fortsatt starka och likheterna mellan länderna inom EU är slående. Nederländerna befäste sin position som Sveriges sjunde största handelspartner 2023, med en varuexport på över 115 miljarder kronor.

Svenska företag på den nederländska marknaden har visat motståndskraft. Trots en viss nedgång i lönsamheten och ökade förluster sedan 2022 stabiliserades deras finansiella resultat till 2024.

Svenska företag ser fortsatt optimistiskt på framtiden: 72% av respondenterna förväntar sig att branschens omsättning kommer att öka och över hälften överväger att öka sina investeringar.

Som rapporten visar är hållbarhet en viktig prioritering i Nederländerna. Så många som 73% av respondenterna bekräftar att kunderna i Nederländerna tar hänsyn till miljöaspekter när de fattar sina köpbeslut.

Synen på det svenska varumärket är fortfarande positiv men tappar i betydelse för varje år. Detta behöver inte nödvändigtvis vara negativt och rapporten ger några idéer om orsakerna till att betydelsen av det svenska varumärket minskar.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

I år är det fjärde gången som vår Business Climate Survey genomförs i Nederländerna. En rapport som ger unika insikter om lokala ekonomiska prognoser, specifika marknadsparametrar och framgångsfaktorer för svenska företag för att lyckas på den nederländska marknaden.

Team Sweden har identifierat cirka 200 svenskägda företag i Nederländerna. Under mars och april 2024 distribuerades vår Business Climate Survey till 185 mottagare över hela Nederländerna. Med gemensamma ansträngningar från Business Sweden, Sveriges ambassad i Haag och Svenska Handelskammaren samlades 58 svar in, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 31 procent.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog i undersökningen och som bidragit med sin värdefulla tid och sina observationer. Era synpunkter är en viktig resurs i vårt gemensamma arbete för att stärka relationen mellan Sverige och Nederländerna.