Sverige har en långvarig handelsförbindelse med Storbritannien. I England, Skottland, Wales och Nordirland har cirka 1 500 svenska och svenskrelaterade företag etablerat kontor och det finns långt många fler företag som exporterar från Sverige till Storbritannien.

Det råder ingen tvekan om att den globala Covid-19-krisen har stora effekter på världsekonomin, och den svenska handeln med Storbritannien är inget undantag. Den destabiliserande ekonomiska effekten av Rysslands aggression i Ukraina har också global påverkan. Dessutom blir de långsiktiga effekterna av Brexit allt tydligare.

Ett viktigt resultat i 2022 års undersökning är dock att Storbritannien fortfarande är en mycket viktig marknad för svenska företag och att förtroendet för en ekonomisk återhämtning är stort bland de tillfrågade.

I likhet med 2021 uppfattar de svenska respondenterna det brittiska affärsklimatet som mycket positivt, med över 61 procent av företagen som bedömer klimatet som bra eller mycket bra. Sverige som land är ett starkt varumärke i Storbritannien. 73 procent av de tillfrågade bedömer att det svenska varumärket bidrar positivt till deras verksamhet och av denna andel anser imponerande 56 procent att det bidrar i hög grad.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey är ett verktyg som utvecklats för att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer i Storbritannien. I denna rapport presenteras de slutsatser som dragits av undersökningen och en analys baserad på den nuvarande affärssituationen, de ekonomiska utsikterna samt andra marknadsaspekter som anses vara relevanta för företag som är verksamma eller planerar att etablera sig i Storbritannien.

I år skickades undersökningen ut till 287 företagsrepresentanter. Svaren samlades in under mars och april 2022 och 41 respondenter svarade.

Slutligen vill vi framföra ett stort tack till de deltagande företag och respondenter som har bidragit till denna rapport.