Gruvsektorn är mitt i en stor transformationsfas, drivet av striktare krav på hållbarhet och den snabbt ökande efterfrågan på kritiska råmaterial. Svenska gruvföretag är väl positionerade för att lyckas på viktiga marknader som Kanada, USA, Chile, Brasilien, Sydafrika och Australien. Genom att dra nytta av sin expertis inom innovation och hållbarhet kan svenska företag göra betydande bidrag till effektivitets- och hållbarhetsmålen inom den globala gruvindustrin.

I den här utgåvan av vår rapportserie Executive Global Insights djukdyper vi i potentialen för svenska utrustningstillverkare, leverantörer och teknikexperter i viktiga gruvmarknader och redogör för möjligheterna inom fyra nyckelområden som kommer att forma gruvdriftens framtid.

Ladda ner rapporten för att få hela analysen.

Om rapporten

Rapportserien Executive Global Insight publiceras av Business Sweden för att ge svenska företagsledare en regelbunden djupdykning i de viktigaste trenderna inom global handel.

Rapporterna hjälper beslutsfattare att navigera risker och möjligheter och ta strategiska beslut utifrån rekommendationer från Business Swedens globala rådgivare, som erbjuder kunskap och lokal expertis på fler än 40 marknader.

Prenumerera på rapportserien här

Ladda ner rapporten

Vilka regioner är du intresserad av?

The contact details you provide in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.