Australien är Sveriges fjärde största exportmarknad utanför Europa och de två länderna kan blicka tillbaka på en lång och fruktbar handelsrelation. Under de två decennierna mellan 1988 och 2008 mer än tredubblades den svenska exporten till Australien – en anmärkningsvärd bedrift.

Omkring 500 svenska företag har för närvarande affärer i Australien, av vilka minst 200 har etablerat en lokal närvaro. Samtliga måste dock beakta nya utmaningar och förändringar i Australiens affärslandskap. Asiatiska leverantörer och konsumenter får ett allt större inflytande på marknaden och inhemska ekonomiska, miljömässiga och politiska trender ritar även om spelplanen.

I den här rapporten belyser vi tre nyckeltrender som formar Australiens framtid samt fem avgörande steg som svenska leverantörer bör ta för att flytta fram positionerna och säkra tillväxten. Asiens exportvolymer till Australien överskrider långt nivåerna från både USA och de europeiska länderna och exportvärdet växer i genomsnitt 9,5 procent per år.

För att stärka relevansen bör europeiska leverantörer maximera insatserna kring strategisk planering. Svenska företag måste lägga allt fokus på styrkor som tillför lokala kunder unika värden.

Hållbarhet är en kritisk utmaning för Australien som har världens högsta koldioxidutsläpp per capita. Detta område är bara ett exempel där efterfrågan på framtidssäkra lösningar är hög och utgör goda affärsmöjligheter för svenska företag i Australiens nya era.

Få hela analysen och rekommendationer för fortsatt tillväxt i landet som magasinet The Economist kallar ”världens mest framgångsrika ekonomi". Ladda ner rapporten (på engelska).