Det har nu gått drygt ett par månader sedan världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade att Covid-19 är en pandemi. Till följd av coronapandemin har den globala ekonomin hamnat i djup recession, där Europa och Nordamerika är särskilt hårt drabbade.

Sammantaget väntas världsekonomin enligt nuvarande bedömning krympa med omkring 4 procent i år, men osäkerheten är stor. Det är ett betydligt kraftigare fall än vid finanskrisen 2008/2009 då fallet begränsades till 0,5 procent.

Hur ser coronavirusets påverkan ut på svensk export och hur hanterar företagen krisen? Vilka är de mest allvarliga effekterna runt om i världen och vilka åtgärder vidtas?

För att reda ut svaren har Business Sweden gjort en uppföljning av undersökningen som genomfördes 11-20 mars, 2020. Denna uppdaterade undersökning, genomförd 27 april-14 maj, presenterar en omfattande översikt över nuläget och förväntade effekter de kommande fyra veckorna, och ger en inblick i åtgärderna som företagen vidtar.

Undersökningen visar att allt fler företag anger en kraftigt negativ påverkan på både försäljning och produktion till följd av coronakrisen. Andelen företag som anser att försäljningen är kraftigt negativt påverkad ökade till drygt en fjärdedel, jämfört med 12 procent vid föregående mätning. Andelen som anger att produktionen är kraftigt negativt påverkad ökade till en femtedel, från 8 procent i mars.

Samtidigt bedömer en betydligt mindre andel av företagen att situationen kommer att vara avsevärt förvärrad om fyra veckor, jämfört mätningen i mars.

Exportföretagen står mitt i stormens öga. Trots nattsvarta utsikter visar denna mätning att exportföretagen ser ljuset framåt och kommer att ta sig igenom även den här krisen.

Utforska resultatet i sin helhet – ladda ner rapporten och få insikt i hur svenska exportföretag anpassar sig till den nya verkligheten.Corona response desk

För att hjälpa företag hantera olika störningar i krisen har Business Sweden inrättat en "Corona Response Desk" som är öppen dygnet runt för effektivt krisstöd. Läs mer här