Efter coronavirusutbrottet i Wuhan i december 2019 blev de omedelbara effekterna främst kännbara i Hubei-provinsen i Kina när produktionen stannade. Situationen har förändrats dramatiskt sedan dess.

I takt med att viruset fortsatte att spridas till alla kontinenter utom en har produktion och försäljning minskat avsevärt och leveranskedjor pressats hårt. Sveriges ekonomi är starkt beroende exportföretagen som står för 50 procent av landets BNP.

Vår senaste undersökning bland svenska exportörer, med ett varuexportvärde som överstiger 150 miljoner SEK, bekräftar att cirka 80 procent av företagen förutspår en måttlig till kraftigt negativ påverkan på försäljningen. Samtidigt har två tredjedelar av företagen redan etablerat en handlingsplan för att motverka effekterna av Covid-19 och folkhälsokrisen.

Undersökningen togs fram genom intervjuer med verkställande direktörer, försäljningschefer och marknadschefer vid totalt 266 företag mellan den 11-20 mars 2020. Den här rapporten ger dig en översikt över resultatet.