Den allmänna ekonomiska utvecklingen ledde till att "den växande befolkningen i den nigerianska medelklassen" föddes. Förutom att ha en relativt högre köpkraft, har denna medelklass också utvecklat nya konsumtionsmönster som har spelat en viktig roll för att styra den nigerianska marknaden.

Lokalt inom detta område befinner sig tillverkning och detaljhandelsverksamheten dock fortfarande i ett mycket tidigt skede av sin utveckling, vilket ger flera möjligheter för utländska direktinvesteringar att bidra med sina innovationer och etablera sig i denna vibranta marknad.

Ladda ner vår rapport för mer information om denna industri i Nigeria.

Rapporten är på engelska