Fem år har gått och BRI är idag mer omtalat än någonsin. Men hur kan svenska företag dra nytta av initiativet? Vilka är affärsmöjligheterna och hur bör de närmas? Hur kommer investeringarna i vägar, järnvägar och hamnar att påverka din logistikkedja? Kommer BRI att leda till hårdare konkurrens från kinesiska företag på den globala marknaden?

Du hittar svaren i vår rapport China's Belt & Road initiative. Rapporten är på engelska.