Att förstå nya trender och anpassa sig till förändring är helt avgörande för att lyckas när omvärlden ställer om. Coronapandemin har gjort att globala företag måste förhålla sig till en ny brytningspunkt – där vissa trender som fortlöpte innan krisen kommer att påskyndas och andra sakta ner.

Vår rapport The Future, Now belyser sju nyckeltrender och tre transformationer som kommer att förändra spelplanen för svenska företag under det kommande decenniet. Nya nav för innovation, tillväxt och produktion kommer att dyka upp och locka till sig globala kompetenser, kapital och teknik i snabb takt.

När återhämtningen blivit ett faktum och ekonomin vänder kommer konkurrensen att vara stenhård. Genom att bygga beredskap i ett tidigt skede för det post-pandemiska landskapet kan företag öka sina chanser att vinna nya kunder och ta nya marknadsandelar.

Detta börjar med att bedöma den mest sannolika återhämtningskurvan och dess konsekvenser för efterfrågan, affärsrelationer och internationell handel.

Vilken är statens framtida roll i näringslivet? Hur kan företag utnyttja data och ekosystem för att fånga nya intäktsströmmar? Hur kommer tjänstefiering och regionaliserade leveranskedjor att förändra våra arbetssätt?

Att utforska dessa och andra kritiska globala frågor – från hållbarhet till behovet av mer samskapande och innovation – kommer att vara en av de viktigaste uppgifterna när industrisektorer planerar för den nya verkligheten bortom krisen.

Denna rapport (på engelska) sätter fokus på de nya krafterna som driver förändring och kartlägger strategiska prioriteringar för beslutsfattare i Sverige.