För tillverkande bolag med målet att stå konkurrenskraftiga i en tid av teknologiska genombrott så måste Industry 4.0 utgöra en central del av deras internationaliseringsstrategi.

Den industriella digitaliseringen tvingar företag att omvärdera sättet att göra affärer. Det representerar en oändlig variation av möjligheter som måste förstås och ageras på. Kreativa företag driver utvecklingen och användandet av uppkoppling, big data, artificiell intelligens och automatisering. Business Swedens rapport “Go Global by Technology” visar på vikten av att nyttja teknologiska framsteg för att lyckas internationellt, samt 3 nyckelfaktorer som företag behöver ta hänsyn till.