Mot bakgrund av att den ekonomiska tillväxten har flyttats från väst till öst, har det blivit avgörande för många svenska företag, stora som små, att etablera, bredda eller fördjupa sitt engagemang i regionen och dra nytta av tillväxtpotentialen.

Hur expansionen sker och på vilka marknader är viktiga delar av ett företags internationaliseringsstrategi. Denna rapport redogör för vad svenska företag måste tänka på innan de bestämmer sig för vilka marknader som ska ingå i sina expansionsplaner. Business Swedens team i APAC har använt sig av sin omfattande kunskap om lokala förhållanden för att identifiera sex nyckelområden som svenska företag bör ta hänsyn till i sin strategi – ladda ner vår rapport för att ta del av våra insikter!