Syftet med guiden är att hjälpa företag att navigera genom de komplexa processer och förfaranden som nu står öppna för dem i samband med inträdet i NATO. Guiden täcker bland annat NATO:s budgetering, affärsstrategier, ingångspunkter och upphandlingsregler, och presenterar hur USA:s försvarsdepartement genomför affärer.

Guideboken publiceras av Miltton USA i samarbete med Business Finland, Business Sweden och Innovation Norway.

Ny potential för samverkan

Niklas Grybe, Programchef på Business Sweden, tror att affärssamarbeten kommer att spela en central roll för att utnyttja de gemensamma styrkorna som Finland, Sverige och Norge bidrar.

"Samarbetet med våra nordiska grannar i Norge och Finland säkerställer inte bara regionens säkerhet utan öppnar också upp spännande möjligheter för samverkansprojekt, handel och investeringar samt ekonomisk tillväxt. Vi ser fram emot att arbeta nära våra partners för att främja affärer och innovation, och bygga en stark och blomstrande framtid för hela regionen," säger Grybe.

Ladda ner rapporten

Vilka regioner är du intresserad av?

The contact details you provide in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.