Urbaniseringens frammarsch i Mellanöstern ställer krav på smarta och hållbara fjärrenergilösningar som möjliggör en sval inomhusmiljö på offentliga och privata platser. Dörren står nu öppen för svenska företag med kvalificerad expertis och kunskap inom fjärrkyla som kan möta den starkt tilltagande efterfrågan.

Fjärrkylesystem har en avgörande roll i takt med att Gulfregionens länder siktar in sig på att minimera de ekonomiska och miljömässiga effekterna av luftkonditionering. Energibelastningen ska minskas samtidigt som miljöfrågor skapar ytterligare en drivkraft för att implementera nya uppkopplade lösningar.

Den positiva investeringstrenden inom fjärrkyla är tydlig i hela ekosystemet och allt fler projekt startas upp av etablerade intressenter och offentliga initiativtagare. Detta skapar möjligheter för svenska leverantörer. Efterfrågan på svensk kunskap är fortsatt stark i hela regionen där såväl ekonomiska som miljömässiga mål ska uppnås och marknaden har överlag en hög mognadsgrad.

Den här rapporten (på engelska) ger en överblick över affärsmöjligheterna inom fjärrkyla samt vägledande rekommendationer för hur svenska företag kan stötta regionens utveckling.

Europa ett tillväxtnav för fjärrvärme

Efterfrågan på svenska lösningar är inte bara stor i Mellanöstern. Europas omställning till hållbar och uppkopplad fjärrvärme spelar en nyckelroll i planeringen av framtidens smarta städer i våra grannländer. Nya miljömål leder till förändrade regelverk där smart teknik ska   implementeras som kan maximera energieffektivitet och minimerar utsläppen.

Få översikten här över vilka förändringar som genomförs i fjärrvärmesektorn för att möta morgondagens efterfrågan i Europa.

Ladda ned rapporten här