Globaliseringen och det teknologiska samhällets frammarsch har de senaste åren lagt grunden för svepande förändringar i stora industrisektorer. Tillverkningsindustrin står nu näst på tur. När industribolag börjar ställa om med digitalt baserade system skapas stora möjligheter för uppkopplad produktion, automatisering och hållbarhet, där kraften i verksamheternas data släpps loss. Men för att lyckas krävs ett tankeskifte och affärsledare måste nu omvärdera sina affärsmodeller. Bara genom att tänka nytt kan beslutsfattare bygga en relevant värdeposition i nya on-demand ekonomin som styrs av snabba förändringar i kundernas efterfrågan och förväntningar.  

Den fjärde industriella revolutionen möjliggör automatiserad, digitaliserad och uppkopplad produktion av varor. Nya hållbara biobaserade material, datamolntjänster, robotik och tillverkning med 3D-skrivare är grundförutsättningen för att bibehålla global konkurrenskraft. Nya hållbara material och avancerad teknik är även avgörande för att skapa en mer effektiv och miljövänlig produktionscykel. Traditionella industriföretag bör lära av kunskapen och modet som små företag i framkant av digitaliseringen visar på, och främja samskapande genom okonventionella samarbetsmodeller.

PARADIGMSKIFTE PÅ GÅNG 

Den traditionella svenska industrisektorn står tillsammans med industriservicesektorn för en femtedel av landets bruttonationalprodukt (BNP) och för över tre fjärdedelar av det totala exportvärdet. Sveriges tillverkningsindustri går nu mot ett paradigmskifte och följer den fjärde industriella revolutionens utveckling med uppkopplade maskiner, rekonfigurerbara system, avancerad robotik och sömlösa informationsflöden. Med den nylanserade strategin Smart Industri strävar Sverige mot att stärka såväl landets kapacitet som konkurrenskraft i ett landskap för tillverkning och produktion där snabba förändringar råder.


Genom att tänka om och omfamna nya teknologier i hela värdekedjan har svenska industriföretag anammat smartare arbetssätt som minskar tid till marknad och möjliggör snabbt agerande, betydande kostnadsbesparingar, minskat materialavfall och simulering av koncept, vilket i sin tur påskyndar innovation. Nya teknologier gör det även möjligt att monetärisera data och etablera nya intäktsströmmar, skapa en 360-gradersvy över produktionslinjer och kunder, bygga egna ekosystem och värdenätverk och bana väg för innovationer som exempelvis massanpassning av produkter.      

FÖRDEL SVERIGE 

En stark basindustri kombinerat med en innovativ och digital ekonomi gör Sverige till en ovärderlig testbädd för globala teknikföretag och start-ups. Sverige är en av Europas mest mogna marknader för mobila lösningar, dataanalys, 5G och AI. Som en världsledande ICT-nation är Sverige dessutom det smarta valet för tillverkningsföretag som vill införliva nya teknologier i produktionen. Ett dynamiskt leverantörsnätverk finns även på plats som tillgodoser utbudet av maskiner, verktyg och komponenter som möjliggör transformationen. 

Sveriges högt rankade utbildningssystem säkerställer ett stabilt kompetensutbud av ingenjörer och annan välutbildad arbetskraft som industrin behöver. Arbetsrelationer är genomgående konstruktiva och byggda på en lång tradition av samverkan mellan arbetsgivare och fackföreningar. En effektiv och platt organisationskultur främjar snabb och flexibel anpassning till nya teknologier och affärsförhållanden. Med ett unikt fokus på samskapande som katalysatorn för innovation och hållbarhet är Sverige den perfekta destinationen för att testa, optimera och kommersialisera smarta industrilösningar.  

SÅ hjälper vi ditt företag

Business Sweden hjälper utländska företag att ta till vara på möjligheterna i svensk tillverkningsindustri. Vi gör det enklare att hitta partners för att testa lösningar och främjar tillgången till värdefulla kompetenscentra och intressenter i ekosystemet inom smart industri – såväl i Sverige som globalt. Vi gör detta genom strategisk rådgivning, praktisk support, marknadsinsikter och ett brett nätverk av affärskontakter.

Vi fokuserar huvudsakligen på:

  • Smart industri/robotisering
  • Startups och VCs​
  • AI