Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer har trendmässigt fallit under året från höga 70,9 första kvartalet till en mer normal nivå fjärde kvartalet. 

EMI föll med 5 enheter till 52,8 fjärde kvartalet, från 57,8 föregående kvartal. Det var framför allt synen på tre månaders sikt som drog ned EMI fjärde kvartalet och bidrog till en mer dyster syn. Flertalet framåtblickande delindex har nu fallit ner långt under 50-strecket.

– Fjärde kvartalets mätning utmärks av en tydlig skiljelinje mellan synen i nuläget och framåt. Vi ser ett kraftigt fall i index för förväntad efterfrågan från vår viktigaste exportmarknad Västeuropa men också Nordamerika där fallet blev ännu påtagligare, om än från en högre nivå. Det står klart att exportföretagen har en allt mer dyster framtidssyn, förklarar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden. 

EMI nuläge föll endast med 1,6 enheter i mätningen till 61,4. Däremot föll EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, med hela 8,2 enheter till låga 44,3 fjärde kvartalet. Delindex för förväntad exportefterfrågan från Västeuropa och Nordamerika föll kraftigast med 10,9 enheter till 40,3, respektive 11,4 enheter till 48,1.

– Det är i linje med Business Swedens syn på de globala ekonomiska utsikterna där en tillfällig svacka är att vänta nästa år. Avmattningen är särskilt tydlig i Europa och Nordamerika som väntas gå in i mild recession 2023 men återhämta sig redan 2024, säger Lena Sellgren. 

EMI indikerar att exportföretagen har en dyster syn på förväntad efterfrågan från samtliga regioner utom Sydamerika och Asien. Samtidigt är exportföretagen – trots viss tillbakagång – fortsatt mer nöjda än normalt med exportorderstockarna liksom exportförsäljningen och lönsamhet i exportförsäljningen i nuläget.

Läs Exportchefsindex för fjärde kvartalet här

Nästa Exportchefsindex publiceras den 9 februari 2023.