Sveriges e-mobilitetskluster expanderar snabbt och den senaste internationella investeringen på 25 miljoner euro kommer från den italienska fordonsleverantören Zapi Group och dess dotterbolag Inmotion Technologies, en ledande specialist inom tillverkning av inverters. 

– Nära samarbete mellan FoU, strategiska inköp och produktion är en förutsättning för att skapa en kostnadseffektiv produkt. Stockholmsregionen erbjuder stora möjligheter att hitta rätt kompetens och partners, samt närhet till våra kunder inom den kommersiella fordonssektorn, säger Mattias Nubäck, VD, Inmotion Technologies.

– Den nya tillverkningsanläggningen i Tyresö kommer att bli högautomatiserad och gör att vi kan minska transporterna, minska leveranstiderna och förbättra vår hållbarhetsprestanda, fortsätter Nubäck.

Sveriges största fabrik för inverters inom e-mobilitet 

Inmotion Technologies och Zapi Groups beslut att investera i en avancerad tillverkningsanläggning för inverters tillkännagavs idag, den 10 februari, på plats i Tyresö, cirka 20 km söder om centrala Stockholm. Bygget kommer att påbörjas omedelbart och den nya anläggningen förväntas öppna i mitten av 2023.

Vid pressträffen deltog Business Swedens VD Jan Larsson och Anna Hallberg, Sveriges utrikeshandelsminister samt minister med ansvar för nordiska frågor. 

– Jag välkomnar varmt Inmotion Technologies och Zapi Groups investering i Sveriges största produktionsanläggning för inverters. Denna avancerade anläggning kommer att tillföra nyckelkompetens till leveranskedjan och öppnar nya möjligheter för saminnovation. Tillkännagivandet är ett ytterligare bevis på den internationella attraktionskraften hos Sveriges snabbt växande ekosystem för e-mobilitet, säger Jan Larsson, VD, Business Sweden.  

Anna Hallberg, utrikeshandelsminister samt minister med ansvar för nordiska frågor, kommenterar:

– Vi visar världen att den gröna omställningen skapar jobb och tillväxt. Inte i framtiden utan här och nu. Jag är glad över att välkomna ännu en strategisk investering från en ledande internationell leverantör av elektrifieringslösningar. Återigen visar Sverige sin ledande position inom elektrifiering. Regeringen kommer att fortsätta stötta det framstående svenska elektrifieringsklustret.

En nyckelkomponent inom elektriska drivlinor

Inverters spelar en viktig roll i försörjningskedjan för e-mobilitet då de omvandlar likström till växelström i drivlinor för elfordon. Inmotion Technologies utvecklade sin första AC-växelriktare för gaffeltruckar 1996 och efterfrågan på marknaden ökar nu snabbt i alla kundsegment. 

Inmotions försäljning förväntas mer än fördubblas och nå 100 miljoner euro till 2026. Expansionen i Sverige bidrar till att möta den ökande efterfrågan från fordonstillverkare och OEM-tillverkare av kommersiella maskiner över hela Europa. Företaget planerar att rekrytera 100 högkvalificerade operatörer, mjukvaruingenjörer och annan kompetens som behövs för produktion, testning och logistik. 

Tar hållbarhet till nya höjder

Inmotions moderbolag Zapi Group kommer att stärka sitt hållbarhetsarbete med sin satsning i Sverige. Förutom att dra nytta av ett elnät med EU:s högsta andel förnybar energi kommer den 6 000 kvm stora produktionsbyggnaden i Tyresö att utrustas med solpaneler och bergvärme.

Den svenska lokaliseringen av anläggningen innebär dessutom att Inmotion Technologies kan samskapa innovationer och snabbt uppgradera sina produkter tillsammans med Sveriges världsledande kommersiella fordonstillverkare. 

– Kraven ökar på vår förmåga att tillhandahålla avancerade kundanpassade produkter och kortare ledtider. Genom att lokalisera vår nya anläggning till Stockholm kan vi försäkra oss om att våra innovationer fortsätter att utvecklas i takt med de senaste trenderna inom e-mobilitetssektorn, avslutar Mattias Nubäck, VD, Inmotion Technologies.