Delegationen består av 26 svenska bolag och organisationer och samlar en bred grupp av stora och småföretag inom säkerhet, digitalisering, hållbara teknologier, medicinteknik, och digital hälsa.

Höjdpunkten för programmet är näringslivsforumet Estonia-Sweden Business Forum liksom Estonia-Sweden Cybersecurity Roundtable.

Estonia- Sweden Business Forum

Estonia-Sweden Business Forum är en halvdagskonferens arrangerad av Business Sweden samt Enterprise Estonia. På konferensen deltar H.M. Konungen, presidenten, regeringsföreträdare, samt över 100 näringslivsrepresentanter. Det är ett historiskt stort möte mellan svenskt och estniskt näringsliv, och visar det stora intresset att bygga vidare på de goda relationerna mellan länderna. Syftet med denna högnivåkonferens är att stärka banden ytterligare mellan det svenska och estniska näringslivet med fokus på den gröna omställningen, säkerhet, och digitalisering.

Jan Larsson, vd Business Sweden, och Liina Maria Lepik, styrelseledamot Enterprise Estonia hälsar välkomna vid ankomst med 26 svenska företag närvarande och ett 100-tal deltagare från det estniska näringslivet.

Estonia-Sweden Cybersecurity Roundtable

Den andra programpunkten under statsbesöket som Business Sweden står värd för är Estonia-Sweden Cybersecurity Roundtable.

Viktiga sektorer som transport, energi, hälso- och sjukvård, och finans har blivit alltmer beroende av digital teknik för att kunna bedriva sin kärnverksamhet. Samtidigt som digitaliseringen medför enorma möjligheter, innebär den också att ekonomin och samhället utsätts för cyberhot.

Estland har omfattande kompetens inom cybersäkerhet, och står värd till två av NATOs cyberenheter – NATO Cyber Range likväl Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. Internationella samarbetet inom cybersäkerhet är omfattande och engagerar såväl den privata som offentliga sektorn. Sverige och Estland har ett gemensamt intresse av att stärka det bilaterala samarbetet i ljuset av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa. Under ett besök hos Telias estniska huvudkontor kommer ett rundabordssamtal hållas med fokus på cybersäkerhetsfrågor. Syftet är att tillsammans diskutera hur vi kan stärka Europas motståndskraft mot cyberhot och se till att företag och medborgare kan dra full nytta av säkra och tillförlitliga tjänster och digitala verktyg.

Jan Larsson, vd på Business Sweden:

”Statsbesöket till Estland är viktigt som ett led i att fördjupa samarbetet mellan Sverige och Estland. Vi är inte bara geografiskt nära varandra utan vi är också två länder som ligger i framkant när det kommer till frågor som rör teknisk utveckling, digitalisering, den gröna omställningen och säkerhet. Våra länder kan komplettera varandra när det kommer till dessa frågor och vi kan fördjupa utbytet och samarbetet ytterligare.”

Yvonne Pernodd, nytillträdd Europachef på Business Sweden:

”Det är glädjande att vi kommer skapa historia med en så stor svensk företagsdelegation till Estland. Väl på plats kommer det svenska och estniska näringslivet att utbyta idéer, lösningar och hitta nya samarbeten som stärker båda våra länder i en komplex och utmanande tid”

Bolagen som ingår i delegationen:

 Asker Healthcare
•  Autoliv
• BAE Systems Bofors
• Carl Bennet
• Circulate
• Comex
• Einride
• Elonroad
• Epiroc
• Ericsson
• FAM
• Hitachi Energy

MW Group
• Nordic Equities
• Saab
• SEB
• Sectra
• SKF
• St Hunna
• Swedbank
• Tele2
• Telia
• Volvo Cars
• Volvo Group
• Wallenberg Office
• Ågrenska Stiftelsen