Expansionen väntas skapa fler än 500 nya direkta jobb vid fabriken i Karlskrona samt indirekta jobb inom tillverkande industri, och utveckla det högteknologiska marina klustret i Regionen. Högspänningskablar är en möjliggörare för ökad installation av förnyelsebara energikällor och en viktig del av den gröna omställningen, både i Sverige och utomlands.

NKT:s investering kommer bidra till Europas förmåga att utveckla distributionen av förnyelsebara energikällor och öka den teknologiska utvecklingen i Blekinge och Sverige. Investeringen är en strategiskt viktig del för att driva den gröna omställningen och möta den ökade efterfrågan på högspänningskablar på världsmarknaden.

För att utveckla framtidens exportlösningar och kompetensförsörjningsbehov kommer investeringen även leda till att regionens kluster och innovationsekosystem stärks till en världsledande nod för forskning och utveckling inom marin teknik. Detta genom en fortsatt nära samverkan mellan de industriella aktörerna, offentlig sektor och Blekinge Tekniska Högskola.

Citat Jan Larsson, vd Business Sweden:

Det är glädjande att NKT nu ytterligare expanderar sin produktion och utveckling i Karlskrona. Den här investeringen kommer inte bara sätta Karlskrona och Blekinge på kartan, utan också ha en stor betydelse för Sverige som helhet inom den gröna omställningen och undervattensteknologi.”

Business Sweden har arbetat nära tillsammans med bolaget, Karlskrona kommun, Region Blekinge, och Blekinge Tekniska Högskola under processen.

Citat Claes Westerlind, platschef för NKT:s kabelfabrik i Karlskrona:

Vi har haft ett gott och produktivt samarbete med nationella och lokala aktörer som Business Sweden, Karlskrona kommun, Region Blekinge och Blekinge Tekniska högskola, som har arbetat målmedvetet för att skapa nödvändiga ramar för vår framtida expansion i Karlskrona. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet under de kommande åren och skapa tillväxt i närområdet för att stödja den gröna omställningen.”

Citat Emma Swahn Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona:

Det här är otroligt glädjande för hela Karlskrona och NKT:s nya stororder betyder stark tillväxt för kommunen med flera hundra arbetstillfällen. Med en sådan här satsning kommer Karlskrona ännu en gång att sättas på kartan som Sveriges marina huvudstad.”

Citat Christina Mattisson, regionstyrelsens ordförande:

Beskedet att NKT expanderar i Karlskrona är mycket glädjande och har stor betydelseför hela Blekinge. Det ger ökad tillväxt och många nya arbetstillfällen, inte bara för företaget utan också hos olika underleverantörer. Satsningen visar att Blekinge har en ledande position inom marinteknisk utveckling och den bidrar till den gröna omställningen av samhället. Detta är ett mycket viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av länet.”

Citat Andreas Larsson, vicerektor för strategiska partnerskap vid Blekinge Tekniska Högskola:

Investeringen är ett resultat av ett nära samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, där vi gemensamt skapar förutsättningar för att accelerera den digitala och hållbara omställningen. Tillsammans gör vi en kraftsamling för att skapa ett ledande ekosystem för kompetensförsörjning, forskning och innovation inom det marintekniska området.