Investeringen i Sverige sker i hård konkurrens med andra länder och kommer att stärka Sveriges arbete med den gröna omställningen och kommer att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig batteriindustri. Investeringen är inte bara viktig för att Northvolt ska få nödvändiga insatsvaror utan också för hela regionens utveckling och tillgång till kompetens, teknik och kapital. 

Det här är resultatet av ett gott samarbete mellan berörda kommuner, regionen, bolaget, relevanta myndigheter, organisationer och andra aktörer. Nyindustrialiseringen i Sverige bidrar till tillväxt och nya jobb, samtidigt som Sverige ligger i framkant när det kommer till den gröna omställningen. Det finns ett enormt intresse för Sverige, svenska företag, svenska idéer och produkter när världens länder ställer om. 

Citat Jan Larsson, vd Business Sweden:

"PTL är en av världens ledande tillverkare av anodmaterial. Det är en viktig investering i Sveriges arbete med den gröna omställningen och kommer att bidra till att bygga en hållbar och konkurrenskraftig batteriindustri i Sverige och Norden."