Sweden-US Green Transition Initiative, ett samarbetsprogram grundat av Business Sweden, Sveriges ambassad i USA, Energimyndigheten och Vinnova, är glada att meddela det nya partnerskapet som syftar till att elektrifiera byggindustrin. Samarbetet, representerat av branschledarna Atlas Copco, Husqvarna Construction och Volvo Construction Equipment, markerar en milstolpe på vägen mot en mer hållbar byggsektor.

Med målet att visa potentialen för elektrifierad byggutrustning kommer samarbetet initialt att fokusera på konstruktionen av laddinfrastruktur för elfordon (EV) i USA, med uteslutande användning av elektrifierade maskiner. Detta markerar det första samarbetet av sitt slag mellan våra företag och visar på engagemanget för hållbarhet och innovation. Företagen ligger i framkant när det gäller att utveckla toppmoderna elektrifierade byggmaskiner, såsom grävmaskiner, hjullastare, portabla luftkompressorer, energilagringssystem och betongkapskärare.

"Framtiden för byggutrustning är elektrisk. Det kanske inte finns ett elektriskt alternativ för varje tillämpning ännu, men inom Atlas Copco-koncernen har vi redan ett brett utbud av elektriska lösningar tillgängliga och är engagerade i ytterligare utveckling. Vi är stolta över att leverera verkliga lösningar för att hjälpa våra kunder och deras kunder att anta ett mer energieffektivt arbetssätt", säger Bert Derom, ordförande för Atlas Copco Portable Air Division.

"Vi ser fram emot att bidra med vår expertkunskap tillsammans med utrustning och diamantverktyg från den lätta byggindustrin för att stödja denna resa mot att skapa byggarbetsplatser med låga CO2-utsläpp. Detta partnerskap är en fantastisk möjlighet att visa hur vi kan stödja byggindustrin för att minska dess fossila beroende", säger Karin Falk, President, Husqvarna Construction.

"Volvo CE driver på för hållbar kraft inom byggindustrin med vårt sortiment av låg- och nollutsläppstung utrustning, men vi vet att samarbete kommer att vara avgörande för att åstadkomma den typ av holistisk förändring som verkligen behövs", säger Ray Gallant, produktchef för Volvo CE Nordamerika.

Ray fortsätter:

"Vi är glada att ansluta oss till andra respekterade, likasinnade företag för att visa hur dessa gröna alternativ kan användas för att bidra till de infrastrukturförbättringar vi behöver."

Sweden-US Green Transition Initiative syftar till att accelerera det svensk-amerikanska samarbetet i övergången mot en koldioxidsnål ekonomi. Sedan öppningen av sitt kontor i Washington DC i november 2022 har initiativet etablerat pilotprojekt som visar innovativa lösningar med målet att bana väg för en grön övergång. Med stöd från Business Sweden, Sveriges ambassad i USA, Energimyndigheten och Vinnova främjar initiativet mer hållbara lösningar inom olika sektorer.

De som är intresserade av att lära sig mer om elektrifieringen av byggindustrin och specifikt hur laddinfrastruktur för elfordon kan byggas med hjälp av elektrifierade byggmaskiner är välkomna till Green Transition Summit den 2 oktober. Evenemanget kommer att ge insikter om befintlig och framtida teknik som möjliggör hållbarhetsomvandling av bygg- och infrastruktursektorerna.

Läs mer om evenemanget här.