Syftet med konferensen är att fördjupa samarbetet mellan Sverige och USA och främja innovation inom områden som artificiell intelligens och exponentiella teknologier, elektrifiering av transport- och energisektorn samt diskutera hur policys kan effektiviseras för att främja den gröna omställningen.  

Jan Larsson, vd på Business Sweden:

“USA är världsledande inom teknologisk innovation och entreprenörskap och Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Green Transition Summit syftar till att stärka det redan djupa samarbetet mellan våra länder och målet är tydligt – att skapa förutsättningar för innovativa lösningar och samarbeten som möjliggör den gröna omställningen”, säger Jan Larsson.

Över 100 företag och organisationer medverkar, däribland ledare från ABB, Berkeley SkyDeck, Candela, Ericsson, Google, Mellby Gård, Atlas Copco, Salesforce, Scania, Telenor Connexion, Volvo Group, Viable Cities med flera. Även Sveriges Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell medverkar liksom USAs biträdande Guvernör för Kalifornien, Eleni Kounalakis.

Läs mer om programmet: Green Transition Summit 2024 (invitepeople.com)