Sedan 2020 har Business Sweden fokuserat på att öka Sveriges exportandel riktat mot de asiatiska marknaderna. Några av marknaderna är Japan, Sydkorea, Singapore och Hong Kong. Det finns en stor exportpotential för svenska företag på dessa marknader som kännetecknas av att de är befolkningsrika och importberoende länder med hög acceptans för premiumpriser. 

Business Sweden har byggt ett starkt kontaktnät och det har skett ett antal framgångsrika lanseringar på marknaderna för svenska varumärken. Nu har Business Sweden bjudit in några nyckelaktörer till Sverige och Malmö den 21-23 maj 2024 för att visa upp svenska produkter, tjänster och varor inom livsmedelsindustrin.  

Varför Skåne? 

Livsmedelsproduktion återfinns i hela Sverige men en stor del av produktionen sker i södra Sverige och några av Sveriges säljfördelar kring hög livsmedelssäkerhet, god djurvälfärd och innovativa livsmedel återfinns i regionen.  

"livsmedelsindustri har stor potential med innovativa, säkra och välsmakande produkter för den asiatiska marknaden. Under de senaste åren har programmet möjliggjort relationer med några av Asiens största livsmedelskedjor och distributörer. I år har vi bjudit in till Sverige för att uppleva svensk mat, se mer av svensk produktion och möta producenter", säger Maria Kärnerud, ansvarig för Try Swedish exportprogram.  

Delegationen från Asien består av följande aktörer. 

Från Korea: Hyundai Department Stores, Samsung Welstory, Otree Foods  

Japan:  Aeon, Isetan, Hankyu Hanshin    

Singapore: Limwood  

Hong Kong: Pinewood  

Under 21-23 maj kommer olika företagsbesök ske i Skåne och en heldag med en minimässa där svensk industri representerat från hela lander får visa upp sina produkter och affärsmöten kommer genomföras.