Finlands och Sveriges NATO-medlemskap kommer att öppna många nya dörrar för nordiska företag att bedriva affärer med NATO-allierade och där USA väger tungt. Idag släpptes den nya guideboken "Så gör du affärer med NATO – En introduktion för små och medelstora företag" som vägleder genom upphandlingar. Guiden ger företag en introduktion till NATO-operationer ur ett affärsperspektiv och hjälper dem att navigera genom de komplexa processer och förfaranden som nu står öppna för dem. Guiden täcker bland annat NATO:s budgetering, affärsstrategier, ingångspunkter och upphandlingsregler, och presenterar hur USA:s försvarsdepartement genomför affärer.

Guideboken publiceras av Miltton USA i samarbete med en internationell expertgrupp. Business Finland, Business Sweden och Innovation Norway har samarbetat från start och kommer att nyttja sina kanaler för att guiden ska nå företagen kostnadsfritt.

Enorm affärsmöjlighet

Kristiina Helenius, VD för Miltton USA, betonar det ökade intresset bland nordiska företag att utforska den amerikanska försvarsmarknaden, vilket hon noterat i Washington, D.C.

– Vi ser ett enormt skifte i hur nordiska företag betraktas och välkomnas. Finland och Sverige är nu allierade och på insidan. Vi vill bidra till att nordiska företag är fullt rustade att dra nytta av sin nya position. Första intrycket har stor betydelse.

Dagens försvarsindustri begränsas inte längre till traditionella vapen och ammunition. Många nordiska företag tillverkar produkter med dubbel användning. Att vara en del av alliansen underlättar även försäljningen av dessa produkter.

– Varje styrelse i varje bransch bör noggrant undersöka hur NATO kan påverka deras verksamhetsmiljö, åtkomst och affärer, säger Helenius.

NATO har intressanta innovationsprogram

Juhani Sirén, Nordamerikachef på Business Finland, har noterat hur NATO-medlemskapet lett till positiva effekter för finska företag. Med Sverige i alliansen blir tillväxtpotentialen än mer lovande.

– Om man ska sälja till NATO måste man veta i minsta detalj hur man arbetar med organisationen och olika NATO-länder. NATO erbjuder också olika innovationsprogram som kommer att vara öppna för finska och svenska företag. Utöver nya marknader öppnar Finlands och Sveriges medlemskap dörrarna för forskningssamarbete och innovationsprogram inom ramen för NATO. Business Finland kommer aktivt att främja den här guiden för att uppmuntra företag att skapa nya affärer och forskningssamarbeten med NATO, förklarar Sirén.

Ny potential för samverkan

Niklas Grybe, Programchef på Business Sweden, tror att affärssamarbeten kommer att spela en central roll för att utnyttja de gemensamma styrkorna som Finland, Sverige och Norge bidrar.

"Samarbetet med våra nordiska grannar i Norge och Finland säkerställer inte bara regionens säkerhet utan öppnar också upp spännande möjligheter för samverkansprojekt, handel och investeringar samt ekonomisk tillväxt. Vi ser fram emot att arbeta nära våra partners för att främja affärer och innovation, och bygga en stark och blomstrande framtid för hela regionen," säger Grybe.

Manuel Kliese, Försvarsindustrikoordinator på Innovation Norway, säger att Norge, som grundmedlem i NATO, entusiastiskt välkomnar Sverige och Finland som nya och mycket värdefulla medlemmar.

– De nordiska länderna ökar alliansens innovationskraft inom krävande och avgörande områden. Affärssamarbete är och kommer att vara nyckeln för att dra nytta av dessa styrkor. Vi ser fram emot att samarbeta med våra partnerorganisationer från Sverige och Finland inom det affärsfrämjande området, säger Kliese.

Guideboken kan laddas ner via denna länk. Experter från Miltton USA, Business Finland, Business Sweden och Innovation Norway står till företagens förfogande för att ge expertassistans och ytterligare information.

För mer information, kontakta:

Business Sweden
Niklas Grybe, Programchef – Försvar, Cyber och Digital Infrastruktur

niklas.grybe@business-sweden.se
+46 730 92 68 37

Business Finland
Juhani Sirén, Direktör
juhani.siren@businessfinland.fi
+1 332 265 8044

Miltton USA
Kristiina Helenius, VD
Kristiina.helenius@miltton.com
+358 45 122 6051

Innovation Norge

Manuel Kliese, Försvarsindustrikoordinator
manuel.kliese@innovationnorway.no
+47 22 00 25 00