Team Sweden är ett nätverk av myndigheter och företag som jobbar tillsammans för att främja svensk export och investeringar i Sverige. Nätverket bildades eftersom många svenska bolag inte var medvetna om alla stödmekanismer de har tillgång till och vilka som passar deras företagsprofil bäst.

Det finns nämligen flera offentliga organisationer och byråer som erbjuder liknande tjänster, fast på något olika villkor. Organisationerna som ingår i Team Sweden vet vart du kan vända dig för bästa möjliga råd.

Team Sweden fokuserar på att:

  • Dela marknadsföringsidéer
  • Identifiera svenska lösningar och system som kan marknadsföras internationellt
  • Organisera och rekommendera relevanta event
  • Föra en dialog med näringslivet

Business Sweden har ett nära samarbete med Team Sweden, särskilt med följande organisationer:

 
EKN 

Exportkreditnämnden (EKN) är en statlig myndighet som främjar svensk export genom att försäkra risken att företag inte får betalt i exporttransaktioner. De försäkrar också exportföretagens och deras köpares banklån. EKN:s garantier gör svåra marknader tillgängliga och exportaffärer säkrare.

Läs mer om EKN

 
SEK 

Svensk Exportkredit (SEK) ägs av regeringen. Deras uppgift är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för den svenska exportindustrin på kommersiella och hållbara villkor.

Läs mer om SEK

 
SWEDFUND 

Swedfund är den svenska statens utvecklingsfinansiär. Deras uppdrag är att bekämpa fattigdom genom att investera i och utveckla hållbara företag i världens fattigaste länder.

Läs mer om Swedfund

 
ALMI 

Statligt ägda Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling till nya och etablerade företag med god tillväxtpotential. Dotterbolaget Almi Invest tillhandahåller riskkapital till startups med en skalbar affärsidé.

Läs mer om Almi

 
TILLVÄXTVERKET

Tillväxtverket är en nationell, statlig myndighet under Näringsdepartementet. De har ett uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt i alla delar av Sverige. Tillväxtverket bidrar med kunskap, nätverk och finansiering. Deras vision är att fler svenska företag ska vilja, kunna och våga växa.

Läs mer om Tillväxtverket

 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Huvudmålet med Enterprise Europe Network (EEN) är att stödja små och medelstora företag med stora ambitioner på internationalisering. EEN:s två största finansiärer är Tillväxtverket och EU-kommissionen.

Läs mer om Enterprise Europe Network

 
VINNOVA

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova stärker Sveriges innovationskapacitet och bidrar till en hållbar tillväxt. Deras vision är att vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Verksamheten baseras på de globala målen för en hållbar utveckling som har antagits av FN genom Agenda 2030.

Läs mer om Vinnova

 
ENERGIMYNDIGHETEN

Energimyndigheten leder omställningen till ett modernt och hållbart, fossilfritt välfärdssamhälle. De stöder affärsutveckling av energismarta innovationer med kommersiell potential och hjälper lovande cleantech-lösningar att komma ut på export.

Energimyndigheten samarbetar internationellt för att uppnå svenska energi- och klimatmål. Dessutom jobbar de på att framställa och sprida kunskap om en mer effektiv energianvändning till hushåll, industri och den offentliga sektorn.

Läs mer om Energimyndigheten

 
SVENSKA INSTITUTET (SI)

Svenska Institutet är en statlig byrå som arbetar på att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. SI stärker internationella relationer och utveckling inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv. De stöder och samarbetar med företag, universitet, kulturinstitutioner och svenska ambassader runt om i världen.

Läs mer om Svenska Institutet

 
Regionala exportcentra

Vid sidan av Team Sweden utvecklar regeringen ett antal regionala exportcenter som jobbar aktivt med kundmöten, seminarier och konferenser. Business Sweden stöder dessa center för att hjälpa dem nå sitt mål att sätta företag över hela landet i kontakt med den mest relevanta exportinstansen inom 24 timmar.

Läs mer om våra samarbetspartners i Sverige.


Mer information om Team Sweden finns på regeringens webbplats.