Kinas "corporate social credit" system har delvis redan implementerats och planeras att bli helt operationell under 2020. Systemet kommer användas för att ranka och kontrollera aktörer på marknaden baserat på efterlevnad av regelverk och affärsuppförande med olika typer av straff och belöning som följd.

Bristen på insikt och kunskap om systemet och om datainsamlingens omfattning utgör utmaningar för företag i Kina i dagsläget.

Systemet skulle kunna stärka konkurrenskraften och transparensen genom värdekedjan för utländska företag som lyckas efterleva satta regelverk. Samtidigt ser vi att systemet kan innebära betydande risker vilket gör det absolut nödvändigt för företag att granska sina befintliga processer, affärspartners och regeringsförbindelser.

Ladda ner artikeln på engelska här.