I vår årliga Business Climate Survey framgår det tydligt att svenska företag fortsätter att betrakta Hongkong som en attraktiv plats för affärer. Av de tillfrågade svenska företagen förväntar sig 55 procent att deras omsättning kommer att öka och 33 procent planerar att öka sina investeringar något eller betydligt under de kommande 12 månaderna.

Hela 83 procent av de svenska företagen i Hongkong anser att Brand Sweden är fördelaktigt för affärerna, en ökning från 72 procent förra året. Respondenterna i undersökningen anser att de främsta kännetecknen för "det svenska varumärket" i Hongkong är kvalitet, följt av förtroende, design, hållbarhet, innovation och säkerhet.

Av de tillfrågade uppgav 87 procent att hållbarhet är en del av deras affärsmodell eller strategi. Betydelsen är störst inom konsumentvarusektorn, där endast nio procent av respondenterna tror att konsumenterna tar liten eller ingen hänsyn till miljöaspekter i sina köpbeslut.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey för svenska företag i Hong Kong SAR 2024 är ett gemensamt initiativ av Team Sweden: Business Sweden, Svenska Handelskammaren och Sveriges Generalkonsulat.

Syftet med undersökningen är att förstå hur svenska företag presterar, deras uppfattning om marknadsförhållanden, möjligheter och utmaningar som de står inför, samt deras syn på Hongkongs marknad.

Undersökningen 2024 genomfördes mellan den 19:e februari och 6:e mars 2024. Svarsfrekvensen uppgick till 58 procent. Av de 108 svenska företag i Hongkong som bjöds in att delta i undersökningen deltog 63 företag.