Indien rider för närvarande på vågen av de fyra stora trenderna – demografiska fördelar, deglobalisering, digitalisering och minskad kolanvändning. En snabbt växande medelklass, ökade statliga satsningar på infrastruktur och geopolitiska faktorer driver på tillväxten. Som ett resultat av detta beräknas Indien vara världens tredje största ekonomi år 2027.

Indien har alltid varit en viktig destination för svenska företag. Fler än 275 svenska företag är nu verksamma i Indien och bygger långsiktiga, hållbara och meningsfulla affärer. Det indiska affärsklimatet uppfattas som bra eller mycket bra av 72 procent av de 195 företag som deltog i undersökningen, vilket är en ökning jämfört med föregående år.

Det svenska varumärket fortsätter att vara värdefullt för de svenska företagen i Indien. Endast åtta procent av företagen uppger att det svenska varumärket bidrar med litet eller inget värde, vilket indikerar att 92 procent av företagen uppfattar att det svenska varumärket bidrar till deras affärer.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

I samarbete med det svenska näringslivet i Indien är Team Sweden glada att kunna presentera vår Business Climate Survey 2024. Med den här omfattande rapporten är vårt mål att ge en användbar översikt över affärsklimatet i Indien.

Alla de 275+ svenska företag som är verksamma i Indien bjöds in att delta och 195 företag svarade, vilket resulterade i en svarsfrekvens på ~71 procent.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som tog sig tid att svara på enkäten och alla som kommer med synpunkter framöver.