Inte mindre än 40 procent av de svenska företagen i Singapore förutspår minskad omsättning under de kommande 12 månaderna. Landets nära affärsband med Kina har gjort att effekterna av coronakrisens nedstängning blev märkbara nästan omedelbart även i detta hörn av regionen.

Samtidigt har Sydostasiens mest välmående land en robust ekonomi och alla förutsättningar för en snabb återhämtningsfas. Vår Business Climate Survey, som genomfördes i Singapore för tredje året i rad, pekar på motsägelsefulla resultat bland svenska företag vad gäller synen på marknadens utveckling.

En stor andel av företagen har angett en negativ försäljningsprognos men majoriteten anser att deras verksamhet i Singapore är lönsam och tror på en stark framtida konkurrenskraft. 64 procent av deltagarna rapporterade lönsamhet under 2019 och 45 procent har inte ändrat sina investeringsplaner alls för nästa år.

Trots den utbredda osäkerheten i den globala ekonomin har Asia Development Bank (ADB) prognostiserat en tillväxttakt på 4,7 procent för Sydostasien 2021. Ekonomisk tillväxt kommer därför troligen att fortsätta med Singapore i spetsen. Coronakrisen har dämpat investeringsaptiten men denna situation förväntas bli tillfällig.

Den största utmaningen är att se till att små och medelstora företag, särskilt innovativa men sårbara tekniska start-ups, kan stå emot stormen.

Denna undersökning genomfördes från 6 mars till 1 maj 2020 och omfattade 74 deltagare från ett affärsklimat med över 250 svenska företag på plats i Singapore. Stora företag representerade 41 procent av urvalet, medelstora företag utgjorde 17 procent och 42 procent var små företag (färre än 250 anställda).

Ladda ner rapporten och få en komplett översikt över resultaten.

OM UNDERSÖKNINGEN

Business Climate Survey tas fram vartannat år inom ramen för Team Sweden där Business Sweden samarbetar med Sveriges ambassader, konsulat och handelskammare runtom i världen, bland andra aktörer.

Undersökningen ger ett förstahandsperspektiv och insikt om affärstrender och utmaningar på internationella marknader baserat på djupintervjuer med svenska företag som är verksamma i respektive land.