I dag, när hållbarhet är i fokus världen över, har nationer och företag tagit på sig att nå ambitiösa miljömål. För att nå de uppsatta målen för det kommande decenniet måste investeringarna i den gröna omställningen tredubblas.

Sverige sticker ut som ledande inom utsläppsminskning. Med ett ekosystem av innovativa nystartade klimatteknikföretag och äldre företag i hållbarhetens framkant är Sverige redo att bidra till globala insatser för att minska koldioxidutsläppen.

Denna rapport visar vilka de mest lovande möjligheterna är, hur Sverige på bästa sätt kan nyttja sina styrkor, samt hur svenska företag kan bidra till den globala, gröna omställningen. De största källorna till globala utsläpp och de områden som kommer att ha störst inverkan på koldioxidutsläppen har kartlagts mot svenska styrkor och svenskt know-how, för att visa vilka svenska områden och sektorer som kan ha störst påverkan.

Vidare belyser rapporten hur svenska företag kan nyttja sina möjligheter på olika marknader och bidra till en grönare framtid.

OM RAPPORTEN

Rapportserien Executive Global Insight publiceras av Business Sweden för att ge svenska företagsledare en regelbunden djupdykning i de viktigaste trenderna inom global handel.

Rapporterna hjälper beslutsfattare att navigera risker och möjligheter och ta strategiska beslut utifrån rekommendationer från Business Swedens globala rådgivare, som erbjuder kunskap och lokal expertis på fler än 40 marknader.

Prenumerera på rapportserien här. 

Ladda ner rapporten

Vilka regioner är du intresserad av?

The contact details you provide in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.