I takt med digitaliseringens frammarsch blir tjänster en allt vanligt förekommande del av den moderna tillverkningen.

Svenska företag kan ta täten i omvandlingen och använda sig av tjänsteinriktade affärsmodeller för att stärka sin globala position. Men för att lyckas behöver de en genomarbetad strategi och färdplan.

Den här rapporten lyfter nyckeltrenderna i tjänstefieringsvågen och ger en överblick över framgångsfaktorerna när tillverkningsföretag går från att sälja produkter till att sälja tjänster.

Analysen fokuserar på drivkrafterna för tjänstebaserade affärsmodeller och visar på vikten av samskapande som en grundsten i tillverkningsindustrins nya era.

Läs mer och ladda ner rapporten.