För att företagets produkter ska omfattas av tullförmånerna i frihandelsavtalen måste de uppfylla ursprungsreglerna och exportören måste upprätta rätt typ av ursprungsintyg, med handlingar som styrker varornas ursprung som grund. För att dra nytta av de fördelar som frihandelsavtalen medför måste du vara väl insatt i ämnet och ursprungsreglerna innehåller dessutom en rad möjligheter som ger en ökad flexibilitet i att uppfylla reglerna. Låter det krångligt? Lugn – vi hjälper dig att hitta rätt och visar hur ditt företag kan dra fördel av EU:s frihandelsavtal.

Kursinnehåll
Du får, bland mycket annat, svar på frågor om:

• Vilka är EU:s frihandelsavtal?

• Vilka förmåner ger avtalen?

• Hur blir en vara en ursprungsvara?

• Vad innebär de produktspecifika och generella ursprungsreglerna?

• Vilka möjligheter ger kumulation av ursprung och vilka andra möjligheter finns i avtalen?

• Hur använder jag varucertifikat och deklarationer om ursprung?

• När används leverantörsdeklarationer och hur fungerar de?

• Varför måste jag ha styrkande handlingar till mina ursprungsintyg?

Experter som föreläsare
Anna Arnefalk arbetar på Business Sweden framför allt med frihandels-och ursprungsfrågor samt tullrelaterade frågor om internationell handel och export. Anna har lång erfarenhet från sitt arbete på Tullverket, de senaste åren som specialist på frihandels- och ursprungsfrågor. 

Helena Kohlström Ziegel arbetar på Business Sweden framför allt med tullrelaterade frågor, leveransvillkor samt frågor rörande internationell handel och export. Helena har lång erfarenhet som tullspecialist och tullansvarig inom tillverkande industri.

Information

Tisdag 23 april 2024 klockan 9-16. 
Pris 6 900 SEK exklusive moms.

Anmälan

Välkommen med din anmälan här, senast klockan 17 den 16 april.

Mer information
Kontakta gärna Anna Arnefalk för mer information.

Se alla kurstillfällen i praktisk export här.

Är frihandel och ursprung relativt nytt för dig? 
Förbered dig gärna inför utbildningen genom att gå vår grundläggande kostnadsfria onlineutbildning i frihandelsregler, den tar cirka 10 minuter.